אורלי יחזקאל. שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים

אומר כבר עתה כי ממצאים שנתפסו כבר היום, בשילוב דבריו של החשוד בחקירותיו, מחזקים למצער חלק מהחשדות המיוחסים לו" השופט קבע כי אדרי "חשוד בריבוי עבירות של קבלת שוחד, קשירת קשר לביצוע פשע
מדובר בחקירה הנחקרת זמן רב לפי החשד, בין אדרי ליחזקאל נרקמה מערכת יחסים שכללה עבירות שוחד: ראש העיר פעל לכאורה לקידום אינטרסים של לקוחותיה של יחזקאל - המשמשת כיועצת למספר גופים

שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים

חומר החקירה שהובא לעיוני מבסס חשד סביר הקושר החשוד לעבירות המיוחסות לו.

שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים
שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים
החשוד שלפניי, בכיר החשודים, הוא זה שעומד לכאורה בראש ההיררכיה העבריינית בגין סדרת מעשים שבוצעו לאורך תקופה ממושכת
שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים
למשטרת ישראל נודע כי יחזקאל הגישה בקשות שונות שעניינן במכרזים, מינויים והטבות שונות עבור גורמים המקורבים לה, כמו גם היתרים ואישורי תוכניות שהעניקו לקבלנים הטבות בסך מיליוני שקלים

שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים

.

שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים
שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים
שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים

שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים

.

18
שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים
שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים
שוברים וקופונים לראש העיר ולמקורביו במקום לנזקקים