מחלת הורה. ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה (זכות)

Eds Stigma and Mental Illness לעיתים הבחירה היא לשתף בן משפחה קרוב, אך לעיתים קל יותר דווקא לשתף חברים שאינם קשורים למערכת המשפחתית
חלקי הימים יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות של העובד לבין השעות של יום עבודתו המלא לכל ילד סיכוי של 50% לקבלת הגן הפגום

הסוד הכמוס

אין זה חובה כי ימים אלו יהיו רצופים, כך שהם יכולים להיות פזורים על פני השנה.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה),
קיימת דעה כלפיהם כקבוצה ולא כפרטים ובכך נמנעת מהם הזכות להיחשב כאינדיבידואלים
מחלת בסט
הסודיות יוצרת בידוד חברתי, אך חשוב בעיני לציין, שהבידוד של האדם שנפגע נפשית אינו נובע רק מבחירה שלו או של בני משפחתו להתרחק
ימי מחלה
אין אפשרות לצבור יותר מ-90 ימי מחלה, לאחר ניכוי התקופה שבגינה קיבל העובד תשלום
אך הסוד אינו רק דבר שנשמר מחוץ למשפחה, ישנם מקרים רבים בהם המחלה נשמרת בסוד תקופה ממושכת גם בתוך המשפחה הגרעינית
וכמובן, שנסיבות אלה, אינן מקילות על ההתמודדות עם מחלת נפש במשפחה, על כל הנובע מכך סטריאוטיפים אלה, מביאים לתפיסתו של האדם החולה, כפחות ערך ונחות, ולא כאדם שלם ומורכב

ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי (הורה יחיד) (זכות)

ב כללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה.

30
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה),
הינה אחת מהן שניתן ללמוד ממנה על הכלל
ימי מחלה עקב מחלת הורה (זכות)
התזה התמקדה בבעיות של משפחות בתקופת פרוץ המחלה עוד לפני שמגעים לעזרה ולטיפול
הסוד הכמוס
מספר ימי המחלה נצבר בהתאם למספר חודשי עבודה, כאשר עבור חודש עבודה צובר העובד יום וחצי מחלה