זכות קדימה בצומת. מתן זכות קדימה בצומת מתומרר ומרומזר

לדוגמה: כל אלה הנוסעים בנתיבים המסומנים בחצים ישרים יצייתו לרמזורים שמעליהם תמרורי הוריה סע ישר אמצעי התראה תמרורים מקדימים מתריעים על הצבת רמזורים בצומת או בדרך במרחק מסוים, כדי לאפשר לנהג להיערך מבחינת פעולות השליטה והתקשורת עם משתמשי הדרך האחרים
רמזור הוא למעשה תמרור משתנה, שפעולתו נקבעת בשליטה מרחוק או על-יד מחשב, המפעיל את הרמזור לפי לוח זמנים מתוכנת מראש בהתאם לעומסי התנועה רמזור ירוק מהבהב משמעותו זהה לאור ירוק שאינו מהבהב, והוא מתריע על שלוש השניות האחרונות של האור הירוק

לימוד תיאוריה :: מבחן תאוריה בחינם :: למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

הסדרי התנועה לקראת צמתים מרומזרים שלא כמו בהתקרבות לצומת מתומרר, שבו פועלים לפי כללים קבועים, בהתקרבות לצומת מרומזר יש סכנה שהתנאים לכניסה לצומת ישתנו, לפי מצב אורות הרמזור.

מתן זכות קדימה בצומת מתומרר ומרומזר
דוגמה: נהג המפנה צומת במהירות ו י מד לאחר החצייה עוצר להולך-רגל החוצה באותה עת במעבר החצייה
מתן זכות קדימה בצומת מתומרר ומרומזר
בכל דרך שנפעל חובה לקחת בחשבון את הסיכונים
מתן זכות קדימה בצומת מתומרר ומרומזר
סוג כזה של רמזורים מוצב בדרך כלל בכבישים עורקיים, שהתנועה זורמת בהם במהירות גבוהה יחסית
כשאין תמרור הוריה בחץ מעל הרמזור, הוא מתאים לכל כיווני הנסיעה המותרים יש להמתין במקום העצירה עד שהצומת יהיה פנוי, גם אם ברמזור דולק האור הירוק
דרגות הרשיון שניתן להיבחן במערכת השמע בעל פה : א בחינת תיאוריה באמצעות שמע בעל פה הינה בחינה שניתן לקיימה אך ורק לאחר אישור של משרד הרישוי למי שקיבל הרשאה ועונה לקריטריונים המתחייבים לשם כך

לימוד תיאוריה :: מבחן תאוריה בחינם :: למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

חשוב לדעת אחרי הצומת: היה דרוך להתנהגות נהגים או הולכי-רגל מעבר לצומת, המאלצים את הנהג העומד לסיים את חציית הצומת לעצור או להאט האטה ניכרת.

19
לימוד תיאוריה :: מבחן תאוריה בחינם :: למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?
על-מנת שהנהג המתקרב לצומת המרומזר ייערך נכון למופעי הרמזור, הותקנו הרבה לפני הצומת אמצעי התראה והכונה, המאפשרים לנהג התקרבות והתמקמות בטוחה עד לשלב הכניסה לצומת
לימוד תיאוריה :: מבחן תאוריה בחינם :: למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?
בכל פנייה שמאלה, בין שהוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה ובין שלא, יש לתת זכות קדימה לרכב הבא ממול
מתן זכות קדימה בצומת מתומרר ומרומזר
רכב משא קל עד 12 טון דרגה C1