הנפקת ספח תעודת זהות. תעודת זהות (ישראל)

בסך הכל טבלת הלאומים של משרד הפנים כוללת כ-135 ערכים, ובין השאר כוללת לאום "אבחזי", לאום "גויאני", לאום "אשורי" ולאום "שומרוני" בחלק מהתעודות, כנראה מהתקופה אחרי שנת , עם הגאות בתנועת התנוססה בראש התעודה חותמת האומרת: "נשיאת תעודה זו אינה יוצרת בשום פנים זכות למגורים חוקיים בארץ ישראל" Palestine
רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה לצורך תיעוד ביומטרי אך השופטים הבהירו כי דוחים את העתירה מהסיבה של היעדר הוכחת קיומו של לאום ישראלי ראה:

הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)

בנוסף לחובה זו, מוגדרים בחוקים רבים שלמימושן יש להציג תעודת זהות, כאמצעי בלעדי לזיהויו של תושב.

9
תעודת זהות (ישראל)
התעודה נשאה תצלום של בעל התעודה וכללה בשפה ה את שמו של בעל התעודה, יישוב מגוריו, עיסוקו, מקום עסקו ותיאורו, לרבות גובהו, צבע עיניו, צבע שערו, מבנה גופו ו"סימנים מיוחדים"
הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)
ראש הממשלה וגם מפלגת העבודה הציעו פתרון של מחיקת הלאום מהתעודה, אך שימור הרישום ברשומות משרד הפנים
הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)
בעיה נוספת הייתה "רישום בתום לב", כלומר רישום של אדם כיהודי על פי הצהרתו בלבד
בשנת 1986 נדרש בית המשפט העליון לדון בשאלת התוקף של גיור לא-אורתודוקסי כלומר רישום לאומיותו של ילד נקבע על פי הצהרת הוריו ולא על פי דיני ההלכה, כפי שתבע המפד"ל
לכן הוא מבקש להמיר את הרישום הקיים לגביו במרשם התושבים בסעיף הלאום מ"יהודי" ל"ישראלי" התעודות הונפקו לכל תושבי הארץ, כ

הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)

בעבר הופיע בתעודה גם ה.

25
תעודת זהות (ישראל)
הרבנות הראשית ושר הדתות הסכימו לפשרה
הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)
למי שאין טלפון נייד תישלח הודעה קולית למספר הטלפון הביתי שמסר בעת הגשת הבקשה
הוצאת תעודת זהות ביומטרית (הליך)
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
בשנות השמונים הונפקו תעודות הזהות בצורת כרטיס, פלט מחשב, בציפוי ונתון בתוך נרתיק כחול המספר הנקוב בתעודה איננו נראה כ אלא כמספר הסידורי של התעודה במשרד בו הוצאה
כך זוכה אדם שסירב להציג תעודת זהות ובפסק הדין נקבע כי חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה — מעצרים הקנה לשוטר סמכות לפנות לאדם ולעכבו ולו לזמן קצר על מנת לברר זהותו ומענו, ובכלל זה לדרוש ממנו כי יציג בפניו תעודת זהות, ברם התנה אותה סמכות בקיומו של חשד כי בוצעה עבירה הסיבה להשמטת סעיף הלאום הייתה פסיקת בג"ץ ב־2002 שהורתה לרשום כיהודים מתגיירים שעברו

תעודת זהות (ישראל)

לאחר שנה של דיונים הוצעה פשרה, רישום דת האב ודת האם בטופס מרשם התושבים של קטין.

תעודת זהות (ישראל)
גם אמו ביקשה לשנות את הרישום כ"עברי"
תעודת זהות (ישראל)
עם זאת באותה עת נענה לבקשתו , מייסד תנועת , לרשום "עברי" תחת סעיף הלאום בתעודת הזהות שלו הלאום "עברי" נרשם בתעודה עם הקמת המדינה ב-1948, אך אחר כך סירבו לחדש לו את התעודה עם רישום זה
תעודת זהות (ישראל)
טמרין פנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אך בקשתו נדחתה בנימוק ש "אין אדם יכול ליצור בהבל פיו לאום חדש ולומר אני משתייך אליו"