נרות בראשית. עמוד ראשי

הקידוש הוא הנערך לפני תחילת סעודת ליל שבת במעמד כל בני הבית רבי חנינא בר פפא ורבי סימון אמרי: כימה מעדנת את הפירות וכסיל מושך בין קשר לקשר, הדא-הוא-דכתיב: : " הֲתֹצִיא מַזָּרוֹת בְּעִתּוֹ וְעַיִשׁ עַל בָּנֶיהָ תַנְחֵם"
כיון ששקעה החמה בלילי שבת שמשה האורה, התחילו מקלסין להקדוש ברוך הוא, הדא הוא דכתיב איוב לד : תחת כל השמים ישרהו כיום הרבה מיהודי העולם אינם שומרים את השבת לפי ההלכה, אך ישנם רבים שכן פועלים על פי ההלכה

שאלות ותשובות

כך מי ממונה על בית של עולם? ר' יהודה בר אלעאי ורבנן רבנן אמרין מאחורי הכיפה ולמטה ור' יהודה בר אלעאי אמר מאחורי הכיפה ולמעלה.

22
שבת
מציין כי בתרבות ה, הימים בעלי כפולות ה-7 השביעי, ה-14, ה-21, וה-28, בספירה מתחילת ה , נחשבו אצל האשורים, בשל שינוי צורת הירח, כבעלי אופי מיוחד: כימים של מזל רע, שאין לעשות בהם פעולות חשובות ושעל המלך, שריו ופקידיו ל נפשם בהם ולהתנזר מתענוגים כמו אכילת ו או לבישת נקי ועוד
שבת
ברוח תפיסתם הכללית, הרפורמים מפרשים את השביתה ממלאכה בשבת כהמלצה להקדשת היום השביעי לעשייה לבבית ומרוממת רוח אשר מבדילה יום זה מיום החול
נרות בראשית, נרות ושעווה בחדרה
ה הרומי כתב בסאטירות שלו על תופעת הגרים: "הן האשם הוא האב, שהפך עצל בהגיע כל יום שביעי"
לדברי ה, , , השבת הראשונה הייתה ב הסעיפים הוספו במהלך השנים עם התעוררותן של בעיות שונות בנושא השבת
ישנן מספר שיטות הלכתיות לחישוב צאת הכוכבים, אך בישראל מקובל שזמן יציאת הכוכבים לגבי יציאת השבת חל כ-35 דקות לאחר שקיעת החמה, בשינוי מועט על פי עונות השנה אלא, להפרע מן הרשעים שהן מאבדין את העולם שנברא כולו בעמל וביגיעה, וליתן שכר טוב לצדיקים שהן מקיימין את העולם שנברא כולו בעמל וביגיעה

נרות ריחניים בייצור עצמי ישירות מהיבואן הרשמי

נהוג שהרב נושא דרשת התעוררות בשבת זו.

עמוד ראשי
ור' יהודה בר סימון אמר משל למלך שקנה לו שתי שפחות שתיהן באוני אחת ובטימי אחת על אחת גזר שלא תזוז מפלטין ועל אחת גזר טירודין ישבה לה אותה השפחה תוהא ובוהא אמרה שנינו באוני אחת ובטימי אחת זו אינה יוצאה וזזה מפלטין ועלי גוזר טירודין, כך ישבה לה הארץ תוהא ובוהא אמרה העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת העליונים חיים והתחתונים מתים לפיכך " וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ"
מדרש רבה על בראשית
רב הונא בשם רב מתנא אמר, הצבוע הזה מטפה של לובן הוא, ויש לו שלש מאות וששים וחמשה מיני צבעונים, כמנין ימות השנה של חמה
שאלות ותשובות
סידור התפילות הרפורמי כולל תיקונים ברוח תפיסתם המודרנית ביטול התקווה לחידוש הקורבנות והאמונה במלאכים, שוויון בין נשים וגברים, וכדומה ושילוב קטעי קריאה מודרנית