פסקת ההתגברות איילת שקד. פסקת התגברות

מיד לאחר הבחירות התפרקה הרשימה לשתי סיעות, למרות רצונה של שקד להמשיך באיחוד בעקבות נגד שקד מצד מתנגדיה הפוליטיים, שכללה בין השאר פרסום תמונה שלה במדים ואיומים על חייה, הציבו ו צמודה עליה
עודף חקיקה במאמר שפרסמה בכתב-העת "" פרשה שקד את חזונה ותפישת עולמה בכל הנוגע ליחסי שלטון, חוק ומשילות גם פרופ' הביע תמיכה בחקיקת פסקת התגברות

ברוב עצום: חוק פסקת ההתגברות של איילת שקד נפל במליאה

בית המשפט עדיין יוכל לבטל חוקים למרות החוק ומעתה הוא ישתמש בכלי הזה בזהירות יתרה".

9
איילת שקד על ההחלטה לקדם את פסקת ההתגברות במושב הכנסת הבא
היא תומכת בחקיקה נגד הסתננות ובפינוי המסתננים משכונות דרום תל אביב ובסופו של דבר הרחקתם מישראל
איילת שקד עושה סדר ב'פסקת ההתגברות'
יתרונות נוספים שמנה דותן להצעתו הם הפריית השיח החוקתי ומניעת הפיכתו לנחלת בתי המשפט לבדם וכן מימוש ההנחה המקובלת לפיה עקרונות חוקתיים אינם מוחלטים אלא יחסיים
איילת שקד על ההחלטה לקדם את פסקת ההתגברות במושב הכנסת הבא
אל לה לרשות להתערב בחברתה
יתרה מזו, המהפכה החוקתית עליה הכריז ברק עשתה שימוש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כעוגן של כלכלה וחברה שקד סבורה שיש לשלב את ה בחיים הציבוריים, כולל ב, ב ובמשק שוק העבודה , אך יש לעשות זאת, ככל הניתן, בהידברות ובהסכמה
בחותמים הפרופסורים , , , , , , , ו היא תומכת ב של ובפרט בהחלת הריבונות הישראלית על בהדרגה, ותחילה על ו, כדי לבצר את מדינית, ביטחונית ודמוגרפית

פסקת התגברות

החופש של האזרח בישראל נפגע עמוקות מהתחרות הזו שבין חברי הכנסת; מההתערבות המוגזמת בחייו.

14
איילת שקד
הצעת חוק יסוד: החקיקה ערך מורחב — מפעם לפעם עולה הצעה לקבוע את עקרון ההתגברות באופן כללי כחלק מחקיקת , ובכך לאפשר לכנסת לחזור ולחוקק חוקים שנפסלו על ידי בית המשפט
איילת שקד עושה סדר ב'פסקת ההתגברות'
צפורי קרא לקדם את 'חוק המשילות' אותו ניסח ואשר מיישם את 'המודל הבריטי' לפיו בית המשפט יכול רק להמליץ לכנסת על שינוי חקיקה בשל אי התאמה לחוק יסוד
ברוב עצום: חוק פסקת ההתגברות של איילת שקד נפל במליאה
טוב שיש את חברכם שלמה קרעי שהוא מקצין ולידו אתם מתונים