תיק בניין תל אביב. iView

לקראת גמר הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו לקבוע פגישה דרך המוקד הטלפוני ביחידה לאיכות הבנייה שבמכון הרישוי אל תסמכו על ההבנה כביכול בהנדסת בניין של פועל או קבלן, מנוסים ככל שיהיו, שמבטיחים שאפשר להוריד עמוד או להסיר חלק מקורה כזו או אחרת
העמידה אותו לפני הכיור ואמרה: - עכשיו בפרויקטים מורכבים, הכוללים כמה מבנים או מבנה שיש בו כמה אגפים, ניתן במקרים חריגים להוציא טופס 4 לאכלוס של אגף אחד מכלל הפרויקט, ללא צורך בהוצאת היתר לכל אגף בנפרד

פתיחת תיק מעקב/ליווי הליך הבנייה

בנוסף, ניתן לבדוק הימצאות של צווים שונים משפטיים ברובם הנמצאים בתיק הבניין וחלים על הנכס, וגם הערות ובקשות שונות — אשר רלוונטיות לנכס, לבעלים או לבדיקה וההליך הצפוי.

14
פתיחת תיק מעקב/ליווי הליך הבנייה
י' בסיוון תרס"ט — 1909: הקמת תל אביב במדינת ישראל יש ערים עתיקות מאוד, שנוסדו לפני… אלפי שנים: ירושלים נוסדה לפני כ- 3,500 שנה, טבריה נוסדה לפני כ- 2,000 שנה, צפת נוסדה לפני כ- 1,000 שנים
עיריית
באסיפה שהתקיימה בחודש תמוז תרס"ו 1906 הוא הציע לבני הקבוצה לבנות שכונה חדשה מחוץ לעיר יפו ולהקים לשם כך אגודה
הקמת תל אביב
הסדרי תנועה - במקרים בהם מבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכדומה- יש לציין זאת על גבי התכנית
נחום גוטמן: על הימים הראשונים של תל אביב הנה קטע מתוך ספרו של נחום גוטמן, "עיר קטנה ואנשים בה מעט" — סיפורים על ראשיתה של אחוזת בית היא תל אביב הוצאת דביר, תשל"ז — 1977, עמ' 19 - 20 : סבתא וברז המים כשגרנו ביפו היינו שואבים מים מבאר שהייתה בחצר כשעברנו לתל אביב סיפקו לנו מים הברזים: במטבח, בחדר האמבטיה ובגינה
תצלום אוויר המעיד על קיומו של המבנה לפני קום המדינה או בסמיכות לקום המדינה כלי אצירה שיימצא במרחב הציבורי בניגוד לתנאי ההיתר הכללי, יסולק בהתאם לסמכות העירייה בחוק העזר - ובמקרים שבהם הוצב בניגוד לכללים ייאכף בעליו באופן מיידי

מידע להיתר

לאחר קבלת כל האישורים, כולל רישיון תיאום הנדסי להסדרי תנועה זמניים, יינתן אישור להתחלת עבודות בנייה באתר ותיק מעקב הבניה ישתנה לסטטוס-"פעיל".

בין הכיכרות: בניין תל אביבי ששופץ מהיסוד
בעלייה השנייה עלו לארץ כמה אלפי חלוצים בעלי חזון ואידיאלים שביקשו להגשים בארץ רעיונות לאומיים וחברתיים
הקמת תל אביב
במקרה בו לא נמצא תיק בניין בארכיון הוועדה המקומית, ניתן לנסות לאתר את תיק הבניין במחלקת הארנונה, שאמורה לשמור עותר בהליך קבלת היתר הבנייה
מהנדסי בניין בתל אביב יפו
חלק מהמסמכים הינם מסמכים ישנים שייתכן ואינם משקפים עוד את המצב התכנוני החל על הנכס, ובנוסף ייתכנו שגיאות בתיוק ובסריקה