חישוב אינטגרל. Before you continue to YouTube

כאשר פונקציה אחת נמצאת למעלה בחלק מהטווח ופונקציה שנייה בחלק אחר מהטווח כאשר מחשבים שטח המוגבל בין שני פונקציות אשר פעם אחת פונקציה A גבוהה יותר ופעם אחרת פונקציה B — אז מחשבים בנפרד את השטחים ומחברים את השטחים מסעיף א' האינטגרל הוא אפס
השדה הוא: כשאתה מנסה לקבל את הפוטנציאל מאינטרגציה של רכיב x לפי x מתקבל: כאשר g, h ו-w הן פונקציות כלשהן של המשתנים y ו-z שנעלמות בגזירה לפי x לא הבנתי מה בדיוק עבד לך עם 12 פאי

חישוב אינטגרל

בפרט, היית מקבל אברים מעורבים ספציפיים שונים בכל אחת מהאינטגרציות.

18
חוזרים
מכיוון שזה לא ידידותי למשתמש, הם הוסיפו למטה דוגמאות לכתיבת אינטגרלים שונים, כדי שהמשתמש ילמד מהן איך להכניס את התרגיל למחשבון
אינטגרל, אינטגרלים
באופן כללי מגדירים אינטגרביליות במובן המוכלל בקטע אם ורק אם ניתן לחלקו לקטעים חצי פתוחים בהם הפונקציה אינטגרבילית במובן המוכלל לפי ההגדרה הראשונה
חוזרים
תמיד תנסה לקשר בין השאלה לסעיפים קודמים, אלה בדר"כ סעיפים מכווינים
הוא כולל הרבה הסברים, אבל באנגלית יש לו שדה אחד, בולט מאוד שבו מזינים את האינטגרל לפתרון, לא משנה מאיזה סוג הוא
לגבי מציאת המחזור של הפונקציה - המחזור של sin הוא 2 פאי השטח הוא תמיד גודל חיובי, לכן השטח הוא 64 יחידות ריבועיות

אינטגרל לא אמיתי

בסעיף א' הוכחת שהאינטגרל של פונקציה אי זוגית על קטע סימטרי הוא אפס.

מחשבון אינטגרל מסויים
עושים זאת בשני שלבים: שלב הראשון מחשבים אינטגרל כפי שחישבנו קודם לכן אך לא רושמים את ה c
חישוב אינטגרל מסלולי
אם השדה הוא שדה משמר לא חשוב איזה מסלול אתה בוחר
Before you continue to YouTube