לאה ישלח מותאם. עברית

כמו כן ייחשפו טקסטים מתחומי חיים מגוונים ונגישים ויתנסו בבניית הריטוריקה הטיעונית על כל אמצעיה בכתיבה, בדיבור ואף בשׂיחוּח צ'ט הערכת ההישגים בשנה זו מהווה 70% מציון הבגרות יחד עם בחינת הבגרות שתתקיים בחודש יוני
הערכת התלמידים בשלב זה היא הערכה חלופית - יצירת תיק עבודות - תלקיט פורטפוליו המתעד את העבודות והמבחנים במהלך השנה במהלך השנה יועמקו לימודי התחביר, שם המספר ושימושיו השונים ונטיית מיליות יחס והצרכתן

עברית

.

8
עברית
ההערכה בשלב זה מהווה 30% מציון הבגרות בעברית
עברית
בכיתה י' יוגדרו מושגים מתורת ההגה והצורות, התלמידים יחקרו מקורותיהם של מילים וביטויים וייחשפו לאוצר הניבים ומטבעות הלשון ושימושיהם
עברית
כך יכירו מפעלי לשון שונים, ובהם המוסד האקדמי הרשמי, האקדמיה ללשון העברית, על פרסומיה במרשתת אינטרנט
התלמידים ייחשפו לטקסטים שונים בנושאים שונים, ירכשו מיומנויות כתיבה, סיכום ובניית סקירה ממזגת תלמידי תיכון בן צבי לומדים לשון עברית בכיתות י'-י"א

עברית

.

2
עברית
עברית
עברית

עברית

.

19
עברית
עברית
עברית