לוח חופשות צהל. לוח חופשות

חזרה ללימודים: יום ראשון, כ"ג בניסן, 24 באפריל 2022 שתי מסורות נותרו מהמצעדים עד ימינו: מטס חיל האוויר ומשט ימי של חיל הים
במקרה זה למעסיק אסור להתנגד ליציאתו של העובד לחופשה, והעובד אינו זקוק להסכמתו אם העובד הוא המבקש לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, ניתן לאפשר לו זאת

לוח חגים ומועדים לשנת 2020

בנוסף להדממה, תוכלו לנצל חמישה ימי חופש במהלך השנה בהתאם לאישור המפקד הישיר שלכם ועל פי שיקול דעתו.

22
חופשה שנתית (זכות)
חופשות תלמידי בית ספר שנת הלימודים התשפ"א 2020-2021 1
לוח חופשות
הימים חמישי, שישי, שבת וראשון , י"ג, י"ד, ט"ו ו-ט"ז באדר התשפ"א, 25 עד 28 בפברואר 2021
לוח חגים ומועדים לשנת
מעמדן של פקודות המטכ"ל במדרג הנורמטיבי הוא מתחת ל הפ"ע , חש"צ , ו, אך פקודות מטכ"ל עדיפות על הוראות כלליות אחרות
חזרה ללימודים: יום שלישי, ג' בטבת, 7 בדצמבר 2021 הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020
כלומר, אין לדרוש מהעובד, בלי הסכמתו, לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד חזרה ללימודים: יום ראשון, י"ז באדר ב', 20 במרץ 2022

פסח (זכות)

הנטל להוכיח כי כי העבודה בחג הייתה מתוך רצון של העובד ולא מתוך כורח מוטל על המעסיק.

12
מבנה שנת הלימודים
הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ג בניסן התשפ"א, 5 באפריל 2021
מילון החופשות השלם של
בעקבות זאת זכה לכינוי "המצעד שלא צעד" ואף הוקמה ועדת חקירה לבחינת המחדל
חופשה שנתית (זכות)
יום חמישי, ג' באייר התשפ"א, 15 באפריל 2021