מנורה מבטחים מידע אישי. מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד

מכיוון שקבוצת מנורה מבטחים עובדת גם באמצעות מערך סוכני ביטוח וגם באמצעות שיווק, הפתרון המתוכנן יספק מענה בהתאם לדרישות האוצר לשני סוגי האוכלוסיות מעסיקים שלא ידווחו כנדרש יקנסו בהודעה לעיתונות שפרסם משרד האוצר נטען, כי הממונה תטיל עיצום כספי על מעסיקים שלא יעבירו דיווחים על זכויות פנסיוניות של עובדים על פי המתכונת הנדרשת
בנוסף, ניתן להעביר את הדיווחים גם באמצעות המסלקה הפנסיונית

מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד

בנוסף, פעם בשנה, לא יאוחר מ-28 בפברואר, יקבל המעסיק היזון חוזר שנתי מצטבר על ההפקדות שבוצעו לקופה.

29
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט
המרכז לניהול פרישה לגמלאות
הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, דורשת מהגופים המוסדיים להתריע בפני המעסיקים, כי אם לא יעמדו בהוראות הדיווח על הפקדות פנסיוניות, ניתן יהיה להטיל עליהם עיצום כספי
המרכז לניהול פרישה לגמלאות
במידה שהמעסיק לא ידווח את סיבת הפסקת ההפקדות, יועבר הדיווח על הפסקת ההפקדות הן לעובד והן למעסיק
השימוש בפורטל עבור לקוחות מנורה מבטחים אינו כרוך בתשלום נוסף במסלקה מתחייבים להעמיד לרשות המעסיקים שיעבירו את הדיווחים דרכם, דו"חות בקרה בפורמט נרחב מזה שקבע משרד האוצר
בנוסף, דיווח ממוכן ואחיד צפוי לייעל את תהליכי העבודה של המעסיקים ושל הגופים המוסדיים באוצר ממליצים לא להמתין ל-1 בינואר ולהיערך כבר עכשיו לקראת ביצוע הדיווחים בפורמט הנדרש"

המרכז לניהול פרישה לגמלאות

כבר היום משרת הפורטל אלפי מעסיקים שמעבירים דרכו דיווחים חודשים ומפיקים דוחות פיצויים.

1
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
לדברי הממונה, הגופים המוסדיים יידרשו לדווח לממונה על מעסיקים שאינם עומדים בחובות הדיווח ובכך פוגעים בעובדים
המרכז לניהול פרישה לגמלאות
המרכז לניהול פרישה לגמלאות
בהיעדר דיווח כזה, קיים חשש שבעת מקרה ביטוח, לא יעמדו לרשות העובד הזכויות המגיעות לו
לוי סדוביץ מסכמת כי, "החל מינואר הקרוב נדרשים המעסיקים להעביר את הדיווח החודשי בפורמט דיגיטלי ובמבנה אחיד כפי שהגדיר משרד האוצר, גופים מוסדיים לא יקלטו כספים שלא הועברו במבנה האחיד, משרד האוצר צפוי לקנוס מעסיקים שלא יפעלו לפי ההנחיות, חברות המעסיקות פחות מ-10 עובדים יקבלו דחייה עד ינואר 2017" כדי לטפל במגוון המעסיקים אנחנו נערכים בימים אלה לתמיכה בממשק המעסיקים כפי שדורש האוצר, מתוך כוונה לתת פתרון הולם, גם להעברת התשלומים מהמעסיק למנורה מבטחים, וגם למטרת ההיזון החוזר"
בנוגע להיזון חוזר למעסיק ולעובד אומרת לוי סדוביץ כי, "במנורה מבטחים גובים מידי חודש מ-35 אלף מעסיקים, החל בחברות המעסיקות עובד או שניים, ועד למעסיקים הגדולים במשק

המרכז לניהול פרישה לגמלאות

לדברי לוי סדוביץ, "על אף הקושי הרב שמלווה את המהלך, הן בצד הטכנולוגי והן בחינוך השוק, הרי שבסופו של יום, שיטת הממשק האחיד וההיזון החוזר יפתרו בעיות ביטוחיות אמיתיות שנובעות מאי קליטה נכונה של כספים או מפיגור בתשלומים".

מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
כמו כן, ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו, ולבקש הסרה מרשימת תפוצה שיווקית באתר מגדל או פניה למוקד שירות לקוחות של החברה בטל 03-9201010 או בדוא"ל mokedbi migdal
המרכז לניהול פרישה לגמלאות
בינואר 2017 יורחבו התקנות לכלל המעסיקים במשק
המרכז לניהול פרישה לגמלאות
לכן קיים בלבול גדול וחוסר אונים מצד המעסיקים