הספר הלבן. תוכנו של הספר הלבן השלישי

לאחר אישור הספר הלבן, הכריז בן גוריון כי בריטניה בגדה בתנועה הציונית ושמעתה יפעלו כנגדם באלימות — שלב שנקרא "הציונות הלוחמת" אנשי הציבור הפוליטיים הערבים המשיכו להשתמש בשם"הוועד הערבי העליון" לציון קבוצת עסקנים, שהסתופפה בצִלו של נשיא 'הוועד' לשעבר, מופתי ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני
התוכנית הייתה לגרום לחבלה במנועי הספינה ולשתקה זמנית, אך ההתפוצצות הייתה חזקה ו 200 אנשים מצאו את מותם הצנחנים - יהודים שתפקידם היה לצנוח בארצות אויב ולהסיג מידע עבור הבריטים יחד עם הצלת יהודים בארצות הכיבוש הנאצי

מלכודת הספר הלבן

טענתם כי דעתם של הערבים בארץ על פרטי המדיניות הגלומה בו אינה מועילה ואינה מזיקה.

23
למלחמה / דוד בן־גוריון
עוד בטרם התכחשה ממשלת-המנדט להתחייבוּיותיה כלפי העם היהודי עמדנו במערכה פוליטית מתמדת, ולפעמים לא-קלה ביותר
הספר הלבן של פאספילד
הספר הלבן של פאספילד
לפיכך, הסיכוי לחזרתם ארצה בקרוב היה זניח ביותר - וברור כי לא מתוך עמדת כוח
עד מהרה נעצרו יתר חברי ההתאגדות, ורבים אחרים הקשורים עמם, והובאו לחקירה המרד בארץ אורגן באמצעות שלוחותיה של קבוצת העסקנים בדמשק, ועפ"י הנחיות המופתי ממקום גלותו בלבנון
הספר נכתב מתוך רצון של הבריטים לפייס את הערבים והמוסלמים בערב מלחמת העולם השנייה במאי 1939 נערכה ועידה בברלין

הוורד הלבן

תגובת הערבים להחלטת האום בכ"ט בנובמבר 1947 הערבים הגיבו בזעם על החלטת האו"ם לחלוקת הארץ לשתי מדינות.

13
הספר הלבן של פאספילד
ואחותו נעצרו ראשונים במסגרת פעילותם בקבוצה והפכו לדמויות בולטות ולסמל התנגדות לנאציזם
הספר הלבן הראשון
מאז, חדל מפעולותיו ומקבלת החלטות
הספר הלבן של פאספילד
ואין כוח לעם היהודי לכפות על אנגליה משטר מנדטורי שאין היא רוצה בו
לטענת אחמד אל-שוקיירי שהשתתף בדיונים, החלטת 'הוועד' התקבלה פה אחד המדינות שהיו נתונות לשלטון המנדטורי הצרפתי, סוריה ולבנון, לא הוזמנו בעקבות התנגדותה של צרפת
הועדה המליצה להעלות לא"י 100 אלף פליטים יהודים ולבטל את מדיניות הספר הלבן פעולה נוספת שננקטה בקרב היהודים בארץ היא תחילתן של הכנות צבאיות מקיפות אשר כללו אגירת נשק והסלקתו וקיום אימונים צבאיים, וזאת לאחר שהבינו כי בדעת הערבים להשיג את מבוקשם באמצעות פרעות קשות ביהודים

חלק 5: היישוב בארץ ישראל והתנועה הציונית מתקופת מלחמת העולם השנייה עד הקמת המדינה

ידיעות אלה הביאו לתביעות יהודיות לפתוח את שערי הארץ לשארית הפליטה, תביעות, שזכו לתמיכת דעת הקהל בעולם.

הספר הלבן של פאספילד
בענין החקיקה והעצמאות העתידה, טען ה'וועד', כי בסופו של דבר המנדט לא יגיע לסיומו, לעומת זאת הייתה הסתייגות מההבטחה לעצמאות תוך 10 שנים
למלחמה / דוד בן־גוריון
כמובן גילוי דעת זה נתפס בעיני הציבור הערבי "עוד פחות מן 'הספר הלבן' עצמו"
הספר הלבן הראשון
האמונה המתחזקת כי הממשלה אכן עומדת לבצע את עקרונות "הספר הלבן", התבטאה במאמרי העיתונות ובתגובות בעל-פה