מאגר בחינות מהט. מאגר מבחני מהט

טקסט לא חוקי מקצוע הבחינה
מבחנים עם פתרונות מבחנים עם פתרונות בעמוד זה תוכלו למצוא מאגר בחינות, מאגר מבחנים ופתרונות ומאגר מחברות בחינה מכלל מוסדות הלימוד בישראל ובמגוון נושאים כגון מבחנים בכלכלה וניהול, חומרי לימוד להורדה כשהמטרה היא לדעת באמת ראוי להתחיל מהבסיס, מהיסודות

מבחנים עם פתרונות

תשע"א ג ב 1056 איתן לבונטין 62524 היועץ המשפטי לממשלה והשירות המשפטי של המדינה.

6
אוסף בחינות
קובעים מדי שנה את מקצועות הלימוד שבהם מתקיימות בחינות גמר ואת המועדים של אותן בחינות
מאגר בחינות
תשס"ו ב ב 635 גיא שגיא 62577 הגבלית עסקיים בעידן הגלובליזציה והכלכלה החדשה
פתרון בחינות תורת החשמל אילן גל , חומרי לימוד להורדה
בין הנושאים שנלמדים במסגרת בחינה זו נכללים מלאי, רכוש קבוע, תמחיר, מסחר בינלאומי, יחסים פיננסיים ונושאים נוספים
בגרות חורף 2009 בגרות חורף 2008 : בגרות מועד ברק-חצב קיץ תשסח 2008 שכר הלימוד ללימודי הנדסאי הוא כ7500 שקל לשנה
בחינות גמר ממשלתיות יש לבצע סינון על ידי בחירת מקצוע, ורק חלקן מוגשות באביב מבחני מה"ט אלקטרוניקה תקבילית את הבחינה באלקטרוניקה תקבילית נדרשים לעבור סטודנטים ללימודי הנדסאי אלקטרוניקה

מאגר מבחני מהט

הציון העובר במבחני הגמר הוא 55 ומעלה.

28
מאגר בחינות מה ט
תשס"ה א א 1102 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשע"ב א א 999 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תש"ע ב א 904 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תש"ע א א 830 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה 2009 ג ב 262 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ה ב א 261 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ה א א 260 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ו ב ב 259 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ו א ב 258 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ז ב א 257 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ז א א 256 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ח ג א 255 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ח ב א 254 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ח א א 253 בועז שנור 62409 דיני איכות הסביבה תשס"ט א ב 1002 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תש"ע א א 397 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ה ב ב 396 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ה א ב 395 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ח ג א 394 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ח ב א Page 6 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 393 משה הירש 62803 דיני ארגון הסחר העולמי תשס"ח א א 951 משה גל 62553 דיני בוררות תש"ע א א 835 משה גל 62553 דיני בוררות תשס"ט ג ב 87 משה גל 62553 דיני בוררות תשס"ט א ב 682 דניאל בן-אוליאל 62341 דיני ביוטכנולוגיה תשס"ז ב א 271 מנחם גולדברג 62325 דיני ביטחון סוציאלי תשס"ה א א 270 יצחק אליאסוף 62325 דיני ביטחון סוציאלי תשס"ו ב א 269 יצחק אליאסוף 62325 דיני ביטחון סוציאלי תשס"ו א א 1411 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות 2014 ב א 1400 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות 2014 א א 1237 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות 2013 א א 1181 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות תשע"ב א ב 1005 בכר אמיר 62737 דיני בנקאות תשע"א א א 1384 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים 2014 א א 1383 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים 2014 א א 969 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תש"ע ב א 959 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תש"ע א א 814 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ט ג ב 410 תור אבישלום 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ה ב ב 409 תור אבישלום 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ה א ב 408 תור אבישלום 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ו ב ב 407 אבישלום תור 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ו א ב 406 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ז א ב 405 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ח ב ב 404 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ח א ב 403 שגיא גיא 62237 דיני הגבלים עסקיים תשס"ט א ב 632 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ה א א 631 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ו ב א 630 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ו א א 629 אלן זיסבלט 62793 דיני הגנת הצרכן תשס"ז ב א Page 7 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 634 פבלו לרנר 62417 דיני ההוצאה לפועל תשס"ה ב א 633 פבלו לרנר 62417 דיני ההוצאה לפועל תשס"ה א א 1225 קטוביץ שחר 62474 דיני הוצאה לפועל 2013 א א 1354 פרימר דב, פרופ 62313 דיני המשפחה 2013 ב ב 1295 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני הנזיקין 2013 א א 1294 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני הנזיקין 2013 א א 1322 אבנרי נחמיה 62508 דיני השלטון המקומי 2013 א ב 1109 אבנרי נחמיה 62508 דיני השלטון המקומי תשע"ב א א 402 גיא פסח 62459 דיני זכויות יוצרים תשס"ה ב ב 401 גיא פסח 62459 דיני זכויות יוצרים תשס"ה א ב 400 גיא פסח 62459 דיני זכויות יוצרים תשס"ז א ב 1036 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשע"א ג א 970 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תש"ע ב א 963 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תש"ע א א 808 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ט ג ב 781 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ח ג א 780 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ח ב א 779 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ח א א 778 עומר קמחי 62541 דיני חדלות פרעון תשס"ט א ב 1090 אייל זמיר 62433 דיני חוזים תשע"א ב ב 987 אייל זמיר 62433 דיני חוזים תש"ע א א 973 הלה קרן 62301 דיני חוזים תש"ע ב א 964 הלה קרן 62301 דיני חוזים תש"ע א א 958 אייל זמיר 62433 דיני חוזים תש"ע א א 817 אייל זמיר 62305 דיני חוזים תשס"ט ג ב 816 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ט ג ב 730 אייל זמיר 62301 דיני חוזים תשס"ה ב ב 729 אייל זמיר 62301 דיני חוזים תשס"ה א ב 728 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ו ב ב 727 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ו א ב Page 8 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 726 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ז ב ב 725 הלה קרן 62301 דיני חוזים תשס"ז א ב 486 יהודה זמיר 62305 דיני חוזים תשס"ה ב ב 485 יהודה זמיר 62305 דיני חוזים תשס"ה א ב 484 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ו ב ב 483 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ו א ב 482 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ז ב ב 481 הלה קרן 62305 דיני חוזים תשס"ז א ב 480 משה גלברד 62305 דיני חוזים תשס"ח ג ב 479 משה גלברד 62305 דיני חוזים תשס"ח ב ב 478 משה גלברד 62305 דיני חוזים תשס"ח א ב 1156 בנימין פורת 62523 דיני חוזים במשפט העברי 2012 ב א 1096 בנימין פורת 62523 דיני חוזים במשפט העברי תשע"ב א א 1380 זמיר איל 62197 דיני חוזים למוסמך 2014 א א 1188 זמיר איל 62197 דיני חוזים למוסמך תשע"ב א ב 1378 ברק מדינה 62113 דיני חוקה 2014 א א 1377 פורת עידו 62110 דיני חוקה 2014 א א 1319 פורת עידו 62110 דיני חוקה 2013 ב 1318 פורת עידו 62110 דיני חוקה 2013 א ב 1168 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשע"ב א 1151 ראם שגב 62113 דיני חוקה 2012 א א 1130 ראם שגב 62113 דיני חוקה 2012 א א 1125 ראם שגב 62113 דיני חוקה 2012 א א 1084 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשע"א ג ב 1032 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשע"א ג א 1028 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשע"א ב א 1021 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשע"א א א 998 ראם שגב 62113 דיני חוקה תש"ע ב א 981 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תש"ע ב א 947 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תש"ע א א Page 9 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 916 ראם שגב 62113 דיני חוקה תש"ע א א 807 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ט ג ב 182 ראם שגב 62113 דיני חוקה תשס"ט א ב 86 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ה ב ב 85 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ה א ב 84 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ו ב ב 83 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ו א ב 82 קרמניצר מרדחי 62110 דיני חוקה תשס"ז ב ב 81 קרמניצר מרדחי 62110 דיני חוקה תשס"ז א ב 80 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ח ג ב 79 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ח ב ב 78 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ח א ב 77 שגב ראם 62110 דיני חוקה תשס"ח ג ב 76 שגב ראם 62110 דיני חוקה תשס"ח ב ב 75 שגב ראם 62110 דיני חוקה תשס"ח א ב 74 מדינה ברק 62110 דיני חוקה תשס"ט א ב 1435 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2014 ב א 1390 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2014 א א 1310 טוני גרינמן 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2012-13 ג א 1256 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2013 ב א 1124 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי 2012 א א 1019 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי תשע"א א א 912 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי תש"ע ג א 858 גרינמן טוני 62466 דיני יצירה בעידן הדיגיטלי תש"ע ב א 268 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ה ב א 267 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ה א א 266 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ו א א 265 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ז ב א 264 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ח ג א 263 טוני גרינמן 62456 דיני יצירה ואומנות תשס"ח ב א Page 10 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 1144 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע 2012 ב א 1123 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע 2012 א א 1030 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשע"א ב א 1015 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשע"א א א 911 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תש"ע ג א 73 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ה ב א 72 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ה א א 71 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ו ב א 70 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ז א א 69 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ח ג א 68 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ח ב א 67 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ח א א 66 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ט ג א 65 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ט ב א 64 אורי שנהר 62531 דיני לשון הרע תשס"ט א א 838 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים 2010 א א 724 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ח ב א 723 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ח א א 722 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ט ג א 721 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ט ב א 720 נוח שלו-שלומוביץ 62239 דיני מדגמים תשס"ט א א 1420 דתון יואב,פרופ 62605 דיני מינהל ציבורי 2014 ב א 1359 רויטמן יובל 62632 דיני מינהל ציבורי 2013 ב ב 1169 בנשלום אילן 62703 דיני מיסים תשע"ב א ב 971 אילן בנשלום 62695 דיני מיסים תש"ע ב א 1385 דקל עמר 62247 דיני מכרזים 2014 א א 1077 השופט חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תשע"א א ב 937 חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תש"ע ג א 93 מיכל טמיר 62246 דיני מכרזים תשס"ה א א 92 מיכל טמיר 62246 דיני מכרזים תשס"ח ג ב Page 11 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 91 מיכל טמיר 62246 דיני מכרזים תשס"ח א ב 90 חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תשס"ט ב א 89 חנן מלצר 62246 דיני מכרזים תשס"ט א א 1228 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי 2013 א א 1166 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשע"ב א שנתי 1165 מרגית כהן 62632 דיני מנהל ציבורי תשע"ב א ב 1089 מרגית כהן 62632 דיני מנהל ציבורי תשע"א ב ב 1088 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשע"א ב ב 960 שרון וינטל 62632 דיני מנהל ציבורי תש"ע א א 955 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תש"ע א א 842 שרון וינטל 62632 דיני מנהל ציבורי תשס"ט ג ב 528 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ה ב ב 527 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ה א ב 526 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז ב ב 525 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז א ב 524 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז ב ב 523 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ז א ב 521 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח ב ב 520 דותן יואב 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח א ב 518 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח ב ב 517 כהן מרגית 62605 דיני מנהל ציבורי תשס"ח א ב 1424 גליקסברג דוד 62769 דיני מסים 2014 ב א 1404 גליקסברג דוד 62769 דיני מסים 2014 א א 1300 גליקסברג דוד, פרופ 62769 דיני מסים 2013 ג א 1238 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים 2013 א א 1155 דוד גליקסברג 62695 דיני מסים 2012 ב א 1115 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים 2012 א א 1023 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשע"א א א 861 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תש"ע ב א 860 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תש"ע א א Page 12 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 180 בר ישי 62769 דיני מסים תשס"ו א א 179 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ז א א 178 בר ישי 62769 דיני מסים תשס"ח ב א 177 בר ישי 62769 דיני מסים תשס"ח א א 176 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ט ג א 175 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ט ב א 174 גליקסברג דוד פרופ 62769 דיני מסים תשס"ט א א 171 בר ישי 62703 דיני מסים תשס"ז ב א 170 בר ישי 62703 דיני מסים תשס"ז א א 169 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ח ג א 168 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ח ב א 167 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ט ג א 166 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ט ב א 165 רפעאת עזאם 62703 דיני מסים תשס"ט א א 906 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תש"ע ג ש 859 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תש"ע א א 294 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ח ג א 293 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ח ב א 292 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ח א א 159 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ט ג א 158 איתן הברמן 62583 דיני מפלגות תשס"ט ב א 1431 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 ג א 1430 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 ג א 1414 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 ב א 1386 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2014 א א 1216 ריבלין רם 62302 דיני משפחה 2013 א א 1198 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה 2012 א ב 1170 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשע"ב ג א 1097 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשע"ב א א 941 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תש"ע א א Page 13 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 915 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע ג א 891 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע ב א 856 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע א א 847 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תש"ע א א 809 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ט ג ב 604 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט ג א 603 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט ב א 602 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט א א 601 איילת בלכר 62313 דיני משפחה וירושה תשס"ט אמצע א 600 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו ב ב 599 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו א ב 598 דרורי משה 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו ב א 597 דרורי משה 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ו א א 596 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ז ב ב 595 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ז א ב 594 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ח ג ב 593 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ח ב ב 592 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ח א ב 591 פרימר דב 62302 דיני משפחה וירושה תשס"ט א ב 1000 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תש"ע ב א 917 בועז שנור 62618 דיני נזיקין תש"ע א א 380 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ה א ב 378 ביטון יפעת 62618 דיני נזיקין תשס"ו א ב 377 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ז א ב 370 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ה א ב 369 ביטון יפעת 62618 דיני נזיקין תשס"ו ב ב 368 ביטון יפעת 62618 דיני נזיקין תשס"ו א ב 367 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ז א ב 366 גלעד ישראל, פרופ 62618 דיני נזיקין תשס"ט א א 1381 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2014 א א Page 14 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 1283 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2013 ג א 1255 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2013 ב א 1214 וסרמן אמיר 62210 דיני ניירות ערך 2013 א א 935 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תש"ע ב א 863 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תש"ע א א 105 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תשס"ט ג א 104 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תשס"ט ב א 103 אברמזון אפרים 62210 דיני ניירות ערך תשס"ט א א 1257 הירש משה, פרופ 62010 דיני סחר והשקעות בינלאומיות 2013 ב א 1258 הירש משה, פרופ 62010 דיני סחר והשקעןת בינלאומיות 2013 א א 933 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תש"ע ב א 686 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ז ב א 685 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ח ג א 684 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ח ב א 683 קטיה אסף 62735 דיני סימני מסחר תשס"ח א א 1436 דוידוב גיא 62721 דיני עבודה 2014 ב א 1399 דוידוב גיא 62721 דיני עבודה 2014 א א 1352 אלבין עינת ואברהם חיים 62728 דיני עבודה 2013 ב ב 1336 אלבין עינת, לובו דוד, שריד עדן, אברהם חיים 62728 דיני עבודה 2013 א ב 1276 דוידוב גיא, פרופ 62721 דיני עבודה 2013 ב א 1199 אלבין עינת 62721 דיני עבודה 2012 א א 1059 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תשע"א א א 1049 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תשע"א ב א 927 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תש"ע ג א 894 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תש"ע ב א 849 דוידוב גיא 62728 דיני עבודה תש"ע א א 1126 חני אופק 62194 דיני עבודה- תוכנית מנהלים תשע"ב א א 422 מרדכי קרמניצר 62804 דיני עבירות תשס"ה ב ב 421 מרדכי קרמניצר 62804 דיני עבירות תשס"ה א ב 1379 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין 2014 א א Page 15 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 1317 קוגלר יצחק 62201 דיני עונשין 2013 א ב 1316 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין 2013 א ב 1204 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין 2012 א ב 1075 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשע"א א ב 1064 טייכמן דורון 62201 דיני עונשין תשע"א א ב 985 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תש"ע א א 976 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תש"ע ב א 949 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תש"ע א א 455 גור-אריה מירי 62114 דיני עונשין תשס"ה ב ב 454 גור-אריה מירי 62114 דיני עונשין תשס"ה א ב 453 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה ב א 452 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה א א 451 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ו ב א 450 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ו א א 449 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ז ג ב 448 קוגלר יצחק 62114 דיני עונשין תשס"ז א ב 447 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ח ג ב 446 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ח ב ב 445 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ח א ב 444 גור-אריה מירי 62114 דיני עונשין תשס"ט א ב 246 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה ב א 245 קרמניצר מרדחי 62114 דיני עונשין תשס"ה א א 244 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ה ב ב 243 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ה א ב 242 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ו ב א 241 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ו א א 238 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ו ב ב 237 גור-אריה מירי 62201 דיני עונשין תשס"ו א ב 236 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ז ב ב 235 יצחק קוגלר 62114 דיני עונשין תשס"ז א ב Page 16 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 234 מרדכי קרמניצר 62114 דיני עונשין תשס"ח ג ב 233 מרדכי קרמניצר 62114 דיני עונשין תשס"ח ב ב 232 מרדכי קרמניצר 62114 דיני עונשין תשס"ח א ב 231 מירי גור-אריה 62114 דיני עונשין תשס"ט א ב 240 הורוביץ ענת 61846 דיני עונשין לקרימינולוגיה תשס"ו א ב 239 הורוביץ ענת 61846 דיני עונשין לקרימינולוגיה תשס"ו א א 1050 השופט יואל צור 62828 דיני פטנטים תשע"א ב א 1037 כב' השופט יואל צור 62828 דיני פטנטים תשע"א ג א 1020 השופט יואל צור 62828 דיני פטנטים תשע"א א א 961 יואל צור 62828 דיני פטנטים תש"ע א א 102 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ה א א 101 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ו ב א 100 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ו א א 99 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ז ב א 98 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ח ג א 97 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ח ב א 96 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ח א א 95 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ט ב א 94 יואל צור 62828 דיני פטנטים תשס"ט א א 230 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ה ב א 229 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ה א א 228 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ו א א 227 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ז ב א 226 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ז א א 225 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ח ב א 224 אורי שנהר 62126 דיני פרסומות תשס"ח א א 669 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ו ב ב 668 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ו א ב 667 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ז ב א 666 עומר טנא 62646 דיני פשיטת רגל ופירוק חברות חדלות פרעון תשס"ז א א Page 17 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 1333 השופט שי יניב 62624 דיני צבא 2013 א ב 1071 השופט שי יניב 6264 דיני צבא תשע"א א ב 972 שי ניב 62624 דיני צבא תש"ע ב א 946 שי ניב 62624 דיני צבא תש"ע א א 429 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ה ב ב 428 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ה א ב 427 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ו ב ב 426 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ו א ב 425 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ז ב ב 424 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ז א ב 423 שי ניב 62624 דיני צבא תשס"ט א ב 1347 לונסון-זמיר ד', פרופ 62604 דיני קניין 2013 א ב 1252 זנדברג חיים, פרופ 62316 דיני קניין 2013 א ב 1157 קטיה אסף 62195 דיני קניין 2012 ב א 1128 קטיה אסף 62195 דיני קניין 2012 א א 1110 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשע"ב א א 1010 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשע"א א א 940 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תש"ע א א 913 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תש"ע ג א 899 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תש"ע ב א 810 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט ג ב 797 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ה ב ב 796 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ה א ב 795 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ה א א 794 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו ב ב 793 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו א ב 792 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו ב א 791 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ו א א 790 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ז ב א 789 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ז ג ב Page 18 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 788 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ז א ב 787 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ח ג ב 786 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ט ג א 785 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ט ב א 784 לוינסון-זמיר דפוה, פרופ 62604 דיני קניין תשס"ט א א 207 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו ב ב 206 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו א ב 205 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו ב א 204 חיים זנדברג 62316 דיני קניין תשס"ו א א 203 פוזמר אסף 62604 דיני קניין תשס"ח ג א 202 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט ג א 201 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט ב א 200 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט א א 199 אסף פוזנר 62316 דיני קניין תשס"ט א ב 1301 פסח גיא, אסף קטיה 62712 דיני קניין רוחני 2012-13 א שנתי 698 סטיבן וולף 62009 דיני קניין רוחני של ארצות הברית תשס"ז א א 1331 זנדברג חיים, פרופ 62316 דיני קניין- בחינת סופית 2013 א ב 1415 בלום בנימן 62606 דיני ראיות 2014 ב א 1396 בלום בנימין 62606 דיני ראיות 2014 א א 1355 זנדברג חיה 62634 דיני ראיות 2013 ב ב 1290 בלום בנימין 62606 דיני ראיות 2013 ג א 1231 בלום בנימין 62606 דיני ראיות 2013 א א 1177 בנימין בלום 62634 דיני ראיות תשע"ב א ב 1098 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשע"ב א א 1094 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשע"א ג ב 943 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תש"ע א ב 898 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תש"ע ג א 862 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תש"ע ב א 819 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ג ב 806 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ג ב Page 19 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 385 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ה ב ב 384 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ה א ב 383 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ו ב ב 382 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ו א ב 381 חיה זנדברג 62634 דיני ראיות תשס"ז א ב 252 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט א ב 251 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ג א 250 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט ב א 249 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ט א א 248 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ה ב א 247 זנדברג חיה 62606 דיני ראיות תשס"ה א א 1291 בלום בנימין 62606 דיני ראיות הסילבוס המחייב לבחינה 2013 א 1425 חמדני טסף' פרופ 62612 דיני תאגידים 2014 ב א 1409 חמדני טסף' פרופ 62616 דיני תאגידים 2014 א א 1368 אהרוני-ברק הדס 62611 דיני תאגידים 2013 ג ב 1358 אהרוני-ברק הרס 62611 דיני תאגידים 2013 ב ב 1321 אהרוני-ברק הרס 62611 דיני תאגידים 2013 א ב 1279 חמדני טסף, פרופ 62612 דיני תאגידים 2013 ג א 1243 חמדני טסף, פרופ 62612 דיני תאגידים 2013 ב א 1232 חמדני אסף , פרופ 62612 דיני תאגידים 2013 א א 1194 גבע איל 62612 דיני תאגידים 2012 ב ב 1138 אהרוני-ברק הרס 62611 דיני תאגידים תשע"ב ב א 1091 עלי בוקשפן 62603 דיני תאגידים תשע"א א ב 984 בוקשפן עלי 62606 דיני תאגידים תש"ע א ב 929 אסף חמדני 62603 דיני תאגידים תש"ע ג א 865 אסף חמדני 62603 דיני תאגידים תש"ע ב א 864 אסף חמדני 62603 דיני תאגידים תש"ע א א 848 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ט ב ב 828 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים 2009 ג ב 437 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ה ב ב Page 20 of 45 Id שם המרצה מספר הקורס שם הקורס שנה מועד סמסטר לטקסט המלא 436 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ה א ב 435 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ו ב ב 434 עמית לוי 62603 דיני תאגידים תשס"ו א ב 433 מיכל אגמון-גונן 62603 דיני תאגידים תשס"ז א ב 432 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ח ג ב 431 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ח ב ב 430 דורון טייכמן 62603 דיני תאגידים תשס"ח א ב 907 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תש"ע ג א 866 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תש"ע א א 45 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ה ב ב 44 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ה א ב 43 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ו ב א 42 גד ויסקינד 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ו א א 41 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ט ג א 40 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ט ב א 39 יובל גלאון 62842 דיני תכנון ובניה תשס"ט א א 1324 שגיא גיא 62237 הגבלים עסקיים 2013 א ב 636 גיא שגיא 62577 הגבלית עסקיים בעידן הגלובליזציה והכלכלה החדשה
מאגר מבחני מהט
לעיתים ניתן לבחור בינו לבין המבחן במערכות הפעלה
מאגר בחינות מה ט
פתרונות מבחני מהט מעבר מוצלח של המבחנים הללו הוא אחד התנאים לסיום של הלימודים ולקבלה של הדיפלומה המסכמת — דיפלומת ההנדסאי, מבחנים בספרות
המבחן בודק את המיומנויות של הסטודנטים בשרטוט טכני ובהבנה של שרטוטים הנדסיים מבחני מה"ט חלקי מכונות הבחינה בחלקי מכונות מיועדת לסטודנטים ללימודי הנדסאי מכונות במגמות ההתמחות השונות
בלימודי הנדסאי רפואי מתקיים מבחן - מבוא לחשמל ואלקטרוניקה

מאגר בחינות

אופן חישוב הציון הוא על ידי שקלול של ציון המבחן עם ציון מגן שמעניקה המכללה, כל אחד מהציונים הללו מהווה 50% מהציון הסופי.

פתרון בחינות תורת החשמל אילן גל , חומרי לימוד להורדה
הבחינה נדרשת במסגרת מסלולי ההתמחות הנדסאי תוכנה - תקשורת ואינטרנט והנדסאי תוכנה - סייבר
מבחני מהט
את ציון המגן המכללה נדרשת להעביר אל מה"ט עד 48 שעות ממועד ביצוע מבחן הגמר במקצוע המסוים
מאגר בחינות