כלונס באוניית מפרש. ציר באוניית מפרש

לשון הר"ב מסתת אבנים והוא מתקן לו מקום לשבת בקצה האחד מהאבן כו' סדן ערך את המסע לבדו, ללא תמיכה של צוותים לוגיסטיים כלשהם
אוניית המפרשים מימין מניפה תוספי-צד תחתי, עילי ועלעילי על תורנה הקדמי ותוסף-צד עלעילי על תורנה הראשי מקור: אוניית משוטה, אוניית משוטה ירכתית אוניית המשוטה Telegraph, תצלום מ-1908

איורים למילון המונחים

בניגוד למרוץ ההיסטורי, מרוץ BOC שנקרא על שם המממן, חברת BOC וכיום חברת VELUX נערך בשלבים.

7
אוניית מפרשים
הדבר אפשר לציים מתחרים, ובמיוחד לצי הגרמני, להתקרב לגודלו של הצי הבריטי
אוניית מפרשים
למרות כל זאת, יש הרואים בו את האדם הראשון שהקיף את כדור הארץ בטיסת סולו
אוניית מערכה
אחד הילדים אכן הקיף את כדור הארץ, אך האל הקיף את שיווה ופרווטי וטען כי בכך הקיף את העולם כי הוריו הם כל עולמו
אוניית המערכה פעלה כמוקד שסביבו נבנתה שייטת שלמה, ובה סיירות ומשחתות, נושאות מטוסים וצוללות החשש מאויב שיצליח להביס את בריטניה בעזרת אוניות מערכה חדישות רק במעט מאלה של הצי הבריטי הפך לגורם מרכזי במדיניות ההגנה של הממלכה המאוחדת במחצית השנייה של
אוניות המערכה השתתפו בהפגזות על במהלך וב ב- מתכנני האוניות חזו קרב ימי בטווח קצר של כמה אלפי מטרים, טווח שבו נורים הפגזים במסלול שטוח יחסית

פרש תורכי ונערה

אבל כבר כתבתי בפ' יא.

21
ציר באוניות מפרש
מקור: בארקה בארקה גנואזית מניפה מפרש אחורי לטיני ומעליו מפרש רוחבי, 1800 לערך
ציר באוניות מפרש
ואולם, למרות ההצלחה הברורה לכאורה לא השתכנעו ראשי הצי
ציר באוניית מפרש
עד עתה איש לא עמד בדרישות אלו