לעומת זאת. Quiz

אולם ברמות השכר הגבוהות יעדיף העובד לצרוך יותר פנאי ופחות שעות עבודה היות שהתועלת השולית של צרכן ממוצר קרי, תוספת ה"תועלת" מצריכת יחידה נוספת שלו הולכת ופוחתת ככל שירכוש יותר יחידות מן המוצר, והיות והצרכן הרציונלי לא יוציא על יחידת מוצר סכום העולה על שווי התועלת שיפיק ממנו, הרי שניתן להסיק שצרכן ירכוש יחידות מוצר כל עוד התועלת שתניב לו יחידת מוצר נוספת עולה על הסכום ששולם עבורה, היינו המחיר
ניתן לראות כי בתזוזות של עקומת ההיצע, מחיר שיווי המשקל וכמות שיווי המשקל משתנים בכיוונים מנוגדים מרשל הסתייג משימוש במשוואות ובתרשימים בכלכלה ולכן הציג את התרשימים המקובלים עד היום לתיאור ביקוש והיצע ב בספר זה

מילות קישור

במשק שבו מספר מועט של יצרנים או מספר מועט של צרכנים, לא ניתן להשתמש במודל היצע וביקוש מכיוון שהחלטותיהם האינדיבידואליות של היצרנים יכולים להשפיע על הביקוש ואילו החלטותיהם האינדיבידואליות של הצרכנים יכולים להשפיע על ההיצע.

16
היצע וביקוש
Quiz
במודל מונח כי השוק מתנהל באופן לחלוטין, ב בה הצרכנים והיצרנים פועלים באופן רציונלי כשהם משוחררים ממגבלות, כשהכמות המיוצרת והכמות המבוקשת של מוצר נקבעים אך ורק לפי שלו
היצע וביקוש
בשיווי משקל של הזמן הקצר יכולים להיות ליצרנים רווחים הנקראים כיוון שלמעט בשלבי הייצור ההתחלתיים, העלות השולית עולה, בדרך כלל, ככל שגדלה הכמות המיוצרת, היינו עלות ייצור כל יחידה נוספת גדולה מעלות הייצור של היחידה שקדמה לה
בדוגמה זו, לא משנה כמה אדם יהיה מוכן לשלם עבור חלקת אדמה - לא ניתן ליצור עוד אדמה בשבילו, ולכן עקומת ההיצע תהיה עקומה אנכית עם גמישות 0 כלומר, קשיחה לחלוטין: לא משנה מהו שיעור השינוי במחיר - הכמות המיוצרת לעולם לא תשתנה נוסף על־כך, גרסו הקיינסיאנים, לעיתים אין המחירים יורדים בהתאם לשינוי בביקוש, או שירידתם איטית ומוגבלת ולכן, בהתייחס למודל, מתקיים מצב של מתמיד

מילות קישור

ואם המוצר הוא מוצר נחות, עקומת הביקוש תזוז שמאלה תרד.

3
מילון מורפיקס
מילות קישור
המוכרים מעוניינים להקטין את עודף הצרכן, ואחת הדרכים לשם כך היא , בה כל קונה מוכן לעלות במחיר עד שיגיע לערך המוצר עבורו
מילות קישור
כל היצרנים והצרכנים בשוק מחזיקים בידע מלא על כל המתרחש בו ברגע התרחשותו, והם יכולים לשנות את התנהגותם לדוגמה, לקנות יותר או לייצר יותר בלי פערי זמן