הרכב מדד תל אביב 125. מדד תל אביב 125

התנהגות המדד גרף של מדד ת"א 75 החל משנת 2000 ממרץ עד סוף שנת 2007 היה מדד תל אביב 75 במגמת עלייה חזקה, מרמה של קרוב ל-300 נקודות בתחילת התקופה, ועד לשיא של 1,134 כך למשל, בדצמבר רק 93 מניות עמדו בכלל זה, ולמדד נכנסו 7 מניות שלא עמדו במינימום הנדרש
בשיטה זו לשתי חברות ששוי השוק שלהן הוא 1000, לדוגמה, יכולים להיות משקלות שונים לחלוטין, אם לדוגמה באחת שיעור החזקות הציבור הוא 25%, ובשנייה 80%, הרי שמשקלה של הראשונה יהיה 200 20% מ-1000 ושל השנייה 1000 100% , כלומר פי חמישה הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים IPCC הצביע ב-2018 על החשיבות בעצירת התהליכים המובילים להתחממות כדור הארץ ועל חלון הזדמנויות קריטי לעצירת ההתחממות עד 2030

אתר הבורסה

המדד החדש מושק בהמשך למגמה עולמית של ביקוש גובר להשקעות סביבתיות וכחלק מרצונה של הבורסה להרחיב ולגוון את אפשרויות ההשקעה.

מדד תל אביב 125
ערך המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה בזמן המסחר מדי 15 שניות
דף קרן
באוגוסט 2015 הודיעה הבורסה בתל אביב שהיא בוחנת אפשרות לרפורמה במדדים, במסגרתה יהפוך מדד ת"א 75 למדד ת"א 90
מדד 100: הרכב מדד
רשימת "התאגידים הפוסיליים" תיקבע על ידי "פורום כסף נקי" של עמותת "חיים וסביבה" - ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל
המדד מייצג הן את השינוי המצרפי במחירי המניות הללו והן את הדיבידנדים המתקבלים מהן, בהנחה שהדיבידנדים מושקעים מחדש במניות המדד הפורום הכלכלי העולמי המתכנס מדי שנה בדאבוס קבע כי חמשת הסכנות המובילות לכלכלה העולמית הן כולן סביבתיות ובהן מזג אוויר קיצוני, אי הכנות לשינויי אקלים והרס הטבע
במסגרת המעבר ממדד ת"א 100 למדד ת"א 125, השתנה אופן חישוב תקרת משקל של כל מניה במדד, כך שלאחר השינוי מגבלת המשקל היא 4% המשמעות של המשך "עסקים כרגיל" היא המשך מגמת ההתחממות הגלובלית ולכן העולם כולו מנסה להתמודד עם סוגיה זו תוך השקעת מאמצים ומשאבים רבים

דף קרן

תקרת המשקל של מניה במדד תהיה דומה לתקרת המשקל במדד ת"א-125, דהיינו 5%.

19
מדד תל אביב 125
ערך המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה בזמן המסחר מדי 15 שניות
מדד 125
שקלול זה נותן עדיפות נוספת למניות שחלק הציבור בהן גבוה בכך, שבעוד שבשתי המדרגות התחתונות המשקל נקבע להיות התחום התחתון כפול שווי השוק 20 אחוז במדרגה הראשונה, 25 אחוז בשנייה , הרי שבחברות שמניותיהן מפוזרות יותר בקרב ציבור ה ופחות אצל המשקל נקבע להיות התחום העליון במדרגה האחרונה 100%
מדד תל אביב 125
הפורום פועל תחת עמותת "חיים וסביבה", ארגון הגג של הארגונים הסביבתיים בישראל
שווי אחזקות הציבור עומד על כ-376 מיליארד ש"ח שווי החזקות הציבור עומד על כ-376 מיליארד ש"ח
על פי סימולציות שנערכו בין המדד החדש למדד תל אביב 125, נרשמה תשואה עודפת למדד הירוק על פי טווחי זמן של שנה אחת, שלוש שנים וחמש שנים המדד התפרסם לראשונה על ידי הבורסה לניירות ערך ב- בשווי של 100 נקודות

דף קרן

ישראל חייבת לעבור לאנרגיות מתחדשות לטובת הסביבה, הכלכלה והעתיד שלנו במדינת ישראל, ולהצטרף לעשרות מדינות ברחבי העולם שהגדירו יעד של 100% אנרגיה מתחדשת לטובת עתיד נקי מדלקים פוסיליים.

13
אתר הבורסה
נציין כי על פי סימולציה שנערכה לתיקי מניות ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים נרשמה תשואה עודפת לעומת תיקי מניות על מדד ת"א-125, על פני שנה, 3 שנים ו- 5 שנים
מדד תל אביב 90
המדד כולל בתוכו את מניות עד 2017: ת"א 25 , העוקב אחר 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה ומתפרסם מ-, ו עד 2017: ת"א 75 , העוקב אחר 90 המניות הבאות בתור בגודלן ומתפרסם מ-
מדד תל אביב 125
השוואת התנהגות מדד זה לעומת מדד תל אביב 35 נותנת תובנה לגבי רמת התערבות שחקני המעו"ף במסחר, שכן שחקני המעו"ף אינם פועלים במניות המרכיבות מדד זה