ידוע בציבור. ידועים בציבור (מושג)

כדי להיות מוכרים בביטוח הלאומי כידועים בציבור יש לשלוח בצירוף מסמכים תומכים למחלקת הביטוח והגבייה הקרוב למקום המגורים או באמצעות מעבר לטענת "הידועה בציבור", לפיה היא יורשת של המנוח בן זוגה לפי סעיף 55 לחוק הירושה, היא יכולה לטעון כי חלה על היחסים שבינה לבין בן זוג חזקת השיתוף
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד

ידועים בציבור

לידועים בציבור חלק גדול מהזכויות שזכאים להן זוגות נשואים הגדרת בני זוג כידועים בציבור מאפשרת להחיל זכויות וחובות של זוגות נשואים על בני זוג שאינם מעוניינים, או אינם יכולים, להינשא על-פי חוקי המדינה הדין הדתי.

ידועים בציבור (מושג)
לפיכך, יש להוכיח כי בני הזוג קיימו חיי משפחה, במשק בית משותף, בשעה שאיש מהם לא היה נשוי לאחר
ידוע בציבור
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
ירושה של ידוע/ה בציבור (זכות)
בבואו לבחון את מערכת היחסים הזוגית ואופיה לעניין שאלת הידועים בציבור, יתייחס בית המשפט לעצם קיומם של חיים משותפים אם לאו, ובמידה והתשובה לכך תהיה חיובית, ימשיך ויבדוק את הראיות לרצונם של בני הזוג להכיל על יחסיהם את הזכויות והחובות של דיני הנישואין והגירושין
הבחנתו של ליפשיץ אומצה בבית המשפט העליון כשאין הסכם בין בני הזוג, זכויותיהם וחובותיהם יוכרעו על ידי בית המשפט לאור נסיבות המקרה הספציפי
הבאת עדויות של מכריהם וידידיהם של בני הזוג בדבר אופי יחסיהם מהווה בהחלט משום ראיה תומכת להוכחת כוונת בני הזוג לחיות כזוג שנישא

ירושה של ידוע/ה בציבור (זכות)

בית המשפט המחוזי בתל אביב הציע להבחין בין "בני זוג חיים כידועים בציבור בשל מניעות חברתית, משפטית, או דתית", שלגביהם העובדה שמדובר ב"ידועים בציבור" ולא בזוג נשוי, היא בעלת חשיבות פחותה לעניין הנדרש להוכחת כוונת השיתוף, לעומת בני זוג הבוחרים מרצונם החופשי שלא להינשא לעיתים דווקא כדי להצביע על העדר כוונת שיתוף ".

8
ידועים בציבור
ברור כי ידועים בציבור זכאים להגיש התנגדות הנוגעת ל שנערכה עם בן זוגם וכך הם פני הדברים כאשר נטענת טענת זכות ל
ידועים בציבור: כל השאלות והתשובות לזכות הירושה של בני זוג
הוכחת סטטוס של ידועים בציבור מצריכה הבאת עדים המכירים היטב את אורח חייהם של בני הזוג ויכולים לאשר שאכן מדובר בידועים בציבור ולא בחברים טובים בלבד
ידוע בציבור
בדרך זו בדואים רבים בנגב עד 36% מהגברים הם פוליגמיים