תחילת צום יז בתמוז. צום בתמוז

צלם פסל של עבודה זרה הוצב בתוככי היכלו של בית המקדש — ביטוי מחוצף של חילול השם וקודשיו ביום זה נציין בתענית ובמנהגי אבלות, את תחילת האבל שיימשך שלושה שבועות במשך כל הימים המכונים גם "ימי בין המצרים", על נפילת ירושלים בידי אויבנו וחורבנו של בית המקדש
הסבר אחר ניתן על פי ב המובאת גם אצל יוסף בן מתתיהו , על מלחמת האחים ה ו: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה — היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים יש המבקשים לקשור מעשה זה עם סיפורו של בספרו על חייל רומי שמצא לא הרחק מ ספר תורה, קרע אותו לקרעים והשליכו לתוך האש

יז בתמוז

במהלך הצום אסור לאכול ולשתות.

3
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
לוחות הברית הראשונים אותם קיבל משה רבנו בהר סיני, נשברו על ידו כאשר ירד מההר וראה את חטא העגל
שבעה עשר בתמוז
ראו גם של הרב באתר התומך בהשערה זו
יז בתמוז
השערה זו נתמכת בדברי דעת רבי אחא בירושלמי הטוען כי מעשה השריפה אירע "במעברתא דלוד", שכן בית חורון שוכנת בדרך המעבר מ ל
נשים מעורבות, אנשים הסובלים ממחלה, מי שאינו חש בטוב ועוד, ישאלו רב פוסק הלכות אם הם צריכים לצום כמו-כן, בית-המקדש היה הסמל של רִבּוֹנוּתֵנוּ בארץ-ישראל
לעומת זאת, ב נטען כי גם בזמן חורבן בית ראשון נפרצו חומות העיר בי"ז בתמוז, ומה שנכתב בספר ירמיהו נובע בשל בלבול מניין הימים בעם ישראל בימי המצור הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות

יז בתמוז

התקדמנו רבות בדור הזה, אבל שיעבוד יכול להתקיים גם כשיושבים בירושלים, כי הגלות במהותה היא פנימית.

12
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
כך, נזכה שייהפכו ימים אלו מימי אבל לימים טובים וחגים כמו שמתנבא הנביא זכריה: "צום הרביעי י"ז בתמוז וצום החמישי ט' באב וצום השביעי צום גדליה וצום העשירי עשרה בטבת יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים…" זכריה ח', י"ט
צום בתמוז
שהתורה עלולה להיתפס כעול, במקום כדבר הטבעי והנעים ביותר
שבעה עשר בתמוז
לפי אחת מהן הכוונה ל, מימי ה, כמתואר ב: "וספרי התורה אשר מצאו קרעו וישרפו באש" , אלא שהשם אפיפנס השתבש לאפוסטמוס
ה מסביר שזאת ההלכה רק במישור העקרוני, אבל אחרי שכלל ישראל קיבלו את המנהג לצום אפילו כשהמצב מוגדר "אין גזרת המלכות ואין שלום" מאז כולם חייבים לצום מתוקף המנהג קרבן ה'תמיד' אותו היו מקריבים מימי הקמת המשכן בתמידות וברצף פעמיים ביום, נאלץ להיפסק מאחר ובעקבות המצור והמלחמה לא נמצאו עוד בהמות להקרבה בירושלים
בתאריך י"ז בתמוז נקבע בהלכה לצום במשך היום את תענית "שבעה עשר בתמוז" הרב אליהו כץ , ניב המדרשיה תשל"ב-ג, מביא השערה שלפיה מדובר בי"ז בתמוז

צום בתמוז

ביום י"ז בתמוז החל תהליך החרבתו של בית המקדש על ידי נבוכדנאצר מלך בבל כאשר ביום זה הוא הצליח לפרוץ את חומותיה של ירושלים וחילות האויב נכנסו לתוכה.

יז בתמוז
שבעה עשר בתמוז נקרא גם צום הרביעי, מכיוון ש הוא החודש הרביעי בשנה המקראית
שבעה עשר בתמוז
מטרתם של הצער והאבל על האירועים הקשים הללו, היא לגרום לנו להתעורר משנתינו ולנסות ולתקן את הטעויות והחסרים הרוחניים, שהביאו עלינו את אותם אסונות
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
שאלה: שלום כבוד הרב, הבנתי את הצומות והתעניות יש לקבל במנחה יום לפני הצום או התענית