יונתן נתניהו. יונתן נתניהו

מפקד טוב הוא מפקד המרגיש תחושת אחריות מלאה לגבי כל דבר הקשור ולו בעקיפין במסגרת עליה הוא מפקד בתוך המטוס לא עמד שום מתח
נטל של דאגות ואחריות עד למעל הראש נותנים את רישומם, ואני מרגיש את כל עולו של הפיקוד על צווארי זו קריעת תחת גדולה מאוד

נתן נתניהו

קורץ נאך דער טאכטער'ס געבורט אין האבן זיי זיך גע'גט.

19
נתן נתניהו
הוא התגייס לצה"ל והתנדב לצנחנים
יונתן נתניהו
לאט לאט אני מתחיל להשתכנע, שאני חי בקרב קופים ולא בני אדם
בנימין נתניהו
אין ישראל נאך ווען ער האט געענדיקט שטודירן אין 1977 האט ער זיך אומגעקערט קיין ארץ ישראל און געארבעט אלס פארקויפן דירעקטער פון דער קאמפעני "רים"
לאחר הניתוחים נשאר יוני מוגבל בשימוש במרפקו רוגע או סוער — גלי או גבה־גלי, רוגש או מתחמם בשמש — אבל תמיד היא ים
לאחר מכן הועבר גדוד הצנחנים שלו לרמת הגולן, שבה השתתף יוני בקרבות נוספים

בנימין נתניהו

המלחמה, למשל, או התקופה שלאחר מלחמת ששת הימים כששכבתי בבית־החולים, או הקיץ האחרון של 73' כשלמדתי בארצות הברית, או מעברי גבול ומיבצעים למיניהם.

9
נתן נתניהו
וכך, עם סיום שנת הלימודים, החליטו יוני ותותי לחזור לארץ
בנימין נתניהו
אבל האשליה העצמית, ההונאה העצמית, שהייתה תמיד בעוכרי היהודים, פועלת שוב
בנימין נתניהו
יום אחד הוא בא אליי הביתה אחרי שחזר מתקופת לימודים, ואמר לי: 'מתן, אני חוזר לקבע שטאַט־סעקרעטאר קלינטאן מיטן פרעמיער מיניסטער אין , בִּנְיַמִין "ביבי" נְתַּנְיַהוּ געבוירן דעם איז דער פירער פון דער , און געווען דער 9טער פון
אני מאמין שאין פשרות עם תוצאות ב-31 בינואר, 1967, השתחרר יוני מצה"ל

יונתן נתניהו

ראיתי כל כך הרבה חברים, שנפגעו רק מפני שעשו שטויות, הרימו את הראש קצת יותר מדי, וכדומה.

29
נתן נתניהו
כשחזרו לארץ ב-1959, למד יוני בבי"ס תיכון "הגימנסיה העברית" בירושלים
אתר רשמי לזכרו של יונתן (יוני) נתניהו
הם גרו ב"אלקינס פארק", פרבר של פילדלפיה, שבה לימד אביו של יוני במכללת "דרופסי", בי"ס גבוה ללימודים יהודיים
אתר רשמי לזכרו של יונתן (יוני) נתניהו
ער איז דער צוויטער זון פון צווישן דריי קינדער פון צילה און פראפ' בנציון נתניהו מיליקאווסקי איניקל פון הרב