משלום למלחמה ולשואה. נושאים לעבודות (תגובות)

או 500 גופות או 1,000 — פרט ליוצאים מן הכלל שמקורם בחולשה אנושית — להישאר הגונים Anstaendig Geblieben Zu Sein , זה מה שחישל אותנו
סעיף : 2 חוקים שתחוקק הממשלה יוכלו לסטות מהחוקה כל עוד לא יפגעו במבנה הרייכסטג והרייכסרט אני מתכוון לפינוי היהודים, להשמדת Ausrottung הגזע היהודי

נושאים לעבודות (תגובות)

וברור לגמרי שיש היגיון אך ורק בארגון המתמקד מתחילת דרכו במאמץ לקדם את המוחות המוכשרים ביותר בכל תחום לעמדת הנהגה והשפעה מכרעת , ואז ללכת בעקבותיהם.

נושאים לעבודות (תגובות)
אף אחד מהם לא התנסה בכך
נושאים לעבודות (תגובות)
ב 18 באפריל החליט הגאולייטר ראש המפלגה המחוזי של וסטפליה שיהודי יורשה לצאת מן הכלא רק אם שני האנשים שהגישו בקשה לשחרורו בערבות , או הרופא שחתם על התעודה הרפואית , יהיו מוכנים " למלא את מקומו בבית הסוהר
נושאים לעבודות (תגובות)
ב 13 במאי נאסר לשנות שם יהודי לשם לא יהודי
השאר הם, כמובן, שרצים, אבל זה, האחד הזה, הוא סוג א' א' Ein Prima Jude
זהו דבר שקל לדבר עליו סעיף : 4 חוזים עם מדינות זרות שיישענו על ענייני חקיקה לא יזדקקו להסכמת הגופים סעיף : 5 חוק זה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו , ויישאר בתוקף עד ה 1 באפריל ; 1937 תוקפו יפקע גם אם תוחלף הממשלה הנוכחית באחרת

נושאים לעבודות (תגובות)

עלינו להכיר בכך , וזה גם מאוד ברור.

נושאים לעבודות (תגובות)
ב 24 באפריל נאסר השימוש בשמות יהודיים למטרות איות בתקשורת טלפונית
נושאים לעבודות (תגובות)
מ 3 באפריל היה על יהודי פרוסיה להגיש את בקשותיהם לשינוי שם למשרד הפנים "כדי למנוע הסתרה של המוצא
נושאים לעבודות (תגובות)
הביורוקרט, גבר החוגר אקדח למותניו ומחזיק שוט בידו, או כל דבר אחר שמעניק לו לדעתו מעמד של שליט מלידה, עליונות וגבריות
זהו דף מפואר בהיסטוריה שלנו שמעולם לא נכתב ושלעולם לא יכתב הפיהרר הורה לאסור מיד 20-30 אלף יהודים
סמכויות הנשיא יישארו בלא שינוי רשימות נפרדות של רופאים יהודים ולא יהודים יהיו מוכנות כבר בחודש יוני

נושאים לעבודות (תגובות)

ואז באים הם, שמונים מיליון גרמנים טובים, ולכול אחד יש "יהודי הגון" שלו.

נושאים לעבודות (תגובות)
נושאים לעבודות (תגובות)
עלינו לדבר על כך בינינו לבין עצמנו בגלוי, אך לעולם לא נדבר על כך בפומבי
נושאים לעבודות (תגובות)
לפי שעה לא נותר לעשות דבר