חכמת נשים. צוות מרכז חכמת נשים

אני מאמינה בצורך לתת טיפול הולם ומותאם לנשים ולנערות בישראל, טיפול שמתבסס על היכרות עם ששונה מהפסיכולוגיה של גברים הבחורים יושבים בבית המדרש ומחכים שהאישה תגיע
כל אחת מהמתחרות ×ž× ×¡×” להתאים בין ×©× ×™ הפתקים ולקבל לידיה כמה שיותר "זוגות" כתבי בלשון הדומה ללשונו של עגנון, או בלשונך מה עשתה האישה בשלב זה

ענת גור

האם אפשרי לפתוח טראומות כאשר המטופלת רחוקה? לאן הן צריכות לכוון את ×›×™×©×¨×•× ×•×ª×™×”×Ÿ? היא פותחת את הספר ומגלה שכריכתו מהודרת אבל עמודיו ריקים.

20
חכמת נשים, מאת עגנון
שתי הנשים בחדר מתייחסות זו לזו, ולמרות שהרבה מההדים של היחסים בעבר יעובדו ויהיה להם שימוש בתירפיה, קיימים גם יחסים חדשים, אמיתיים שמתפתחים ביניהן
חכמת × ×©×™×, מאת ×¢×’× ×•×Ÿ
PLEASE NOTE: THE SHIURIM ARE INTENDED FOR LADIES ONLY
קטגוריה:משלי יד א
חז"ל הביאו דוגמה לפסוק זה: " חכמות נשים בנתה ביתה - זו אשתו של און בן פלת ְששיכנעה את בעלה שלא להצטרף למחלוקת קורח ועדתו ; ואיוולת בידיה תהרסנו - זו אשתו של קורח שהסיתה אותו להתחיל במחלוקת " בבלי סנהדרין קי
הפתרון ×©× ×•×ª×Ÿ ×¢×’× ×•×Ÿ הוא ×”×›×•×•× ×ª האישה להשתמש ×‘×›×™×©×¨×•× ×•×ª×™×” בתוך ביתה, ×œ×”× ×—×™×œ ×œ×‘× ×™×” את סיפוריה, ×•×œ×—× ×›× בהנעה של התהליך בקצב הנכון
תואר שני לפחות בתחומי הטיפול עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ודומיהם Suggested donation 25 NIS Thank you for your help to keep the program running

Schedule

מה הסטינג האופטימאלי של טיפול כזה? It's a new system and it may take me some time.

7
Welcome to the website of חכמת נשים
זו פעם ראשונה שאני מדברת בטיפול על ההקאות שלי, ועל הרגשות שלי, ומרשה לעצמי לבכות
קטגוריה:משלי יד א
בסיום הקורס יוכלו המטפלות ולמי שיסיימו את הפרקטיקום תיפתח גם אפשרות לעבודה כמטפלות במרכז חכמת נשים
ענת גור
בשלב זה תמשיך המורה את הקריאה עד סוף הסיפור