רועי ניב. סטודנטים

Directing ,editing, soundtrack and starring: Roy Kafri Writing and Concept: Roy Kafri and Gon Ben Ari Producers : Mika Timor and Natan Schottenfels ACW- GREY TEL AVIV Ad Agency: Aviram Levy Actors: ,Rakia Medala, Michael Daniel, Yossi Einav, Ron Manor ,Snir Mirvach, Shachar Ben Yaacov, Or Cheli, Yitzchak Ilyagoyev ,Shaked Mishaeli, Shaked Dadon, Yonatan Bergman ,Isaac Barnas, Elad Steinberger, David Skornik, Klil Tigar ,Daniel Abargil, Yael Erez, Romi Chen We experimentally study multicellular mechanical features of epithelial cells, as they relate to collective cellular migration, wound healing, and cancer invasion
Roy's "Acowpella Beatbox" album at: Actors: Patrick Griffith, Martin Pfefferkorn Faces: Ben Bocker, Maya Ish Shalom, Gal Muggia, Anaelle Heymann, Yael Friedlander, Daniel Koren, Tom Metcalfe, Anisia Affek, Mark Coates, Yoav L Roy's "Acowpella Beatbox" album at: Actors: Patrick Griffith, Martin Pfefferkorn Faces: Ben Bocker, Maya Ish Shalom, Gal Muggia, Anaelle Heymann, Yael Friedlander, Daniel Koren, Tom Metcalfe, Anisia Affek, Mark Coates, Yoav L

הכול התחיל בחתונה של רועי

.

2
הכול התחיל בחתונה של רועי
Linear stability analysis of confined shear and thermally driven flows
רועי טנסקי ממליץ על ניב רווח פסיכומטרי
Directing ,editing, soundtrack and starring: Roy Kafri Writing and Concept: Roy Kafri and Gon Ben Ari Producers : Mika Timor and Natan Schottenfels ACW- GREY TEL AVIV Ad Agency: Aviram Levy Actors: ,Rakia Medala, Michael Daniel, Yossi Einav, Ron Manor ,Snir Mirvach, Shachar Ben Yaacov, Or Cheli, Yitzchak Ilyagoyev ,Shaked Mishaeli, Shaked Dadon, Yonatan Bergman ,Isaac Barnas, Elad Steinberger, David Skornik, Klil Tigar ,Daniel Abargil, Yael Erez, Romi Chen
ניב נולד
Mechanical inhibition of cellular proliferation
Jamming and Unjamming transitions in epithelial cells

הכול התחיל בחתונה של רועי

.

15
כדברא
ניב נולד
הכול התחיל בחתונה של רועי