פשוט חשבון כיתה ד. תרגולון

שם הסדרה: פשוט חשבון מה כוללת הסדרה? קישור למצבי יום-יום ולנושאים רלוונטיים לילדים יתרונות המדריך למורה: פריסות תכנית עבודה שנתית הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי פעילויות חווייתיות הכוללות מ שימות הדורשות ח שיבה ותרגול מגוון הצעות ל שיעורי בית דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים מגוון פעילויות הערכה
יועץ מתמטי: ד"ר מיכאל קורן מיועד לכתה: ד' מספר אישור: 2273 בהתאמה לתכנית הלימודים: מתמטיקה לכתות א-ו תשס"ו התאמה לתהכנית הלימודים: הספרים בנויים מיחידות לימוד שמספרן כמספר שעות הלימוד בכל כיתה, כך שניתן לסיים את הוראת כל התכנית הנדרשת על פי תכנית הלימודים במתמטיקה תשס"ו — במהלך שנת הלימודים עידוד כל הילדים לפתור בעיות מסוגים שונים שיש בהם אתגר וחקר

פשוט חשבון ו חלק ראשון

שלושה ספרים לכל כתה א עד ו ערכת עזרים אי שית לכל כתה חוברות תרגול והעשרה לכיתות א-ו ואתגר א-ב שם הספר: פשוט חשבון לכתה ד יועצת מדעית, תכנון ועריכת הסדרה: ד"ר רותי שטיינברג צוות כותבים: שרה הוכנר , איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום,ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת,אביבה פשחור,דיצה בונפיאל, טלי דגן.

תרגולון
קישור למצבי יום-יום ולנושאים רלוונטיים לילדים
פשוט חשבון ו חלק ראשון
שם הסדרה: פשוט חשבון מה כוללת הסדרה? פיתוח יכולת הכללה וח שיבה אלגברית: מציאת חוקיות והכללות — החל מכתה א
תרגולון
פיתוח תקשורת מתמטית, פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל ובכתב, רפלקציה ויכולת תיעוד, עידוד שיח מתמטי
יתרונות המדריך למורה: פריסות תכנית עבודה שנתית הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי פעילויות חווייתיות הכוללות מ שימות הדורשות ח שיבה ותרגול מגוון הצעות ל שיעורי בית דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים מגוון פעילויות הערכה דגש על פיתוח תובנה מתמטית והנדסית לצד ביסוס מיומנויות יסוד — לקראת הישגים גבוהים
ספר 1 ספר 2 ספר 3 - חיבור וחיסור - חיסור במספרים גדולים - חיבור וחיסור במספרים גדולים - חיבור וחיסור במספרים גדולים - מצולעים - אלכסונים במצולעים - מספר אלכסונים במצולע - סדר פעולות חשבון - מלבנים - מלבן כמקבילית - היקף ושטח - שברים - חיבור שברים עם מכנים שווים - שברים במצולעים - השוואת שברים - רצועות שברים - שברים גדולים מ-1 - שברים - שברים שווים - שברים - משולשים שווה שוקיים - משולשים - כפל - כפל - חילוק ארוך - חיבור וחיסור ארוך - שברים - שברים - שברים על ציר המספרים - שברים על ציר המספרים - השוואת שברים - חיבור וחיסור מספרים מעורבים - כפל שלם בשבר - שברים - נפח ושטח פנים של תיבה - נפח תיבה - חקר נתונים עידוד כל הילדים לפתור בעיות מסוגים שונים שיש בהם אתגר וחקר

פשוט חשבון ד חלק שני

דגש על פיתוח תובנה מתמטית והנדסית לצד ביסוס מיומנויות יסוד — לקראת הישגים גבוהים.

14
תרגולון
פיתוח יכולת הכללה וח שיבה אלגברית: מציאת חוקיות והכללות — החל מכתה א
פשוט חשבון ד חלק שני
כן תוכלו למצוא מבחנים בחשבון לכיתה ד
פשוט חשבון ד חלק שני
תחום המיליון מספרים פריקים, ראשוניים , סימני התחלקות חזקות כפל חילוק כפל וחילוק - דו ספרתי בדו ספרתי - כפל כפל בתחום המיליון שברים פשוטים דפי עבודה בחשבון לחופשים © 2010 - 2009 כל הזכויות שמורות