גאומטריה לכיתה ג. עזרשת

תכנים אלה נבנו מתוך ראיית שני גורמים חשובים: רמת ההתפתחות של החשיבה הגיאומטרית של התלמידים, מצד אחד, והידע הגיאומטרי העיוני ההולם את הרמה הזאת ואת התכנים העתידיים בתחום זה, מצד שני
מידות ומדידות — מדידות אורך,מדידות משקל גאומטריה לכיתה א' משתלם בהנדסה לכיתה א' הספר "משתלם בגיאומטריה" לכיתות א' מכיל תכנים ומושגים בגיאומטריה המותאמים לילדים בגילאים אלה

הנדסה כיתה ג'

מדידות נפח — השוואה ומדידת נפחים של גופים.

17
ספרי לימוד בגיאומטריה
התכנים נבנו מתוך מטרה לבסס את המושגים הגיאומטריים ברמה ויזואלית בצורה כזאת, שהתפתחותם בעתיד תוכל להיות עקבית ורציפה
עזרשת
מדידות זמן— יחידות זמן שונות כגון ימים, שעות, דקות, שניות
הנדסה כיתה ג'

ספרי לימוד בגיאומטריה

.

27
ספרי לימוד בגיאומטריה
ספרי לימוד בגיאומטריה
עזרשת

הנדסה כיתה ג'

.

30
הנדסה כיתה ג'
ספרי לימוד בגיאומטריה
ספרי לימוד בגיאומטריה