הבריגדה היהודית. מסע הבריגדה היהודית על פני אירופה 16.8.1945 / שושנה שרירא

מחיילינו בבלגיה כבר נתקבלו המכתבים הראשונים ובהם תיאורים נפלאים על מסע הבריגדה על תחמושתה, דגלה ומגן הדוד הצהוב, על פני אירופה
רבים מהם השתלבו בצה"ל ובמערכת הביטחון הישראלית תקופת שהות הבריגדה היהודית בטרוויזיו סימלה את המפגש הראשון בין אנשי הבריגדה לבין ניצולי השואה

הנוקמים (ציידי נאצים)

בתום מספר חודשים קיבלה הקבוצה כמות גדולה של הרעל שנקנתה בפריז והוברחה להם על ידי חייל בבריגדה.

רשימת חללי הבריגדה היהודית
עובדת שליטתם של חיילי הבריגדה על מעבר הגבול הגיע לידיעת רבים מהניצולים שהגיעו בשיירות למקום בדרכם לארץ ישראל
הבריגדה היהודית
בתום המלחמה, הבריגדה הגיעה ל
הבריגדה היהודית
הפעילות האופיינית לשגרת הקו הייתה: סיורים, מארבים, היתקלויות, ירי מרגמות והפגזות ארטילריה
הפסל שהכין את הפסלים הנודעים על השואה במקומות מרכזיים פיסל גם את הנוקמים בלגיה קיבלה את הבאים אף היא בהתלהבות רבה
היחידה פעלה בעיקר ב, ודרום התרשמתי שזו לא היה מרכז הפעילות של הבריגדה

הקמת

לאחר שהפטרול הראשון אבד, יצא לדרך פטרול נוסף שהיה טוב מאשר קודמו.

25
רשימת חללי הבריגדה היהודית
הללו אינם זקוקים כבר לחינוך צבאי, חיילים הם מבטן ומלידה; הקלגסיות היא בדמם, למן ימי הילדות הרכים
רשימת חללי הבריגדה היהודית
עלי נא, עלי, שלהבת שלי, בדם חלליך הדליקי-נא אור
File:A JEWISH BRIGADE SOLDIER & NURSES OF THE JEWISH AGENCY TAKING CARE OF JEWISH REFUGEE CHILDREN IN FLORENCE, ITALY. פירנצה, איטליה. בצילום, חייל הבריגדהD817
הפרידות שימשו גם למטרות הומנטריות