מניית איתמר. מניית איתמר: גרף השוואתי

נ מחזור עיסקה אחרונה בכסף נפח ע
נ שער גבוה שער נמוך מחזור בכסף מחזור ממוצע שנתי באלפי ש"ח 186 907,473 440,867 208 מס' עיסקאות מחזור עיסקה אחרונה ע

מניית איתמר

.

מניית איתמר: גרף השוואתי
מניית איתמר: גרף השוואתי
מניית איתמר: גרף השוואתי

מניית איתמר: גרף השוואתי

.

23
מניית איתמר: גרף השוואתי
מניית איתמר
מניית איתמר

מניית איתמר

.

מניית איתמר
מניית איתמר
מניית איתמר: גרף השוואתי