טבלת z. טבלת ליגת העל בכדורגל

על-מנת לחשב את השטח שבין 0 למספר שלילי, נתייחס לערך המוחלט של המס' השלילי מכיוון שמדובר בהתפלגות סימטרית
להתפלגות הנורמלית הסטנדרטית יש תוחלת השוה ל- 0 ו- סטיית תקן 1 לדוגמא: לקביעת השטח מתחת לעקומה שבין 0 ל- 2

טבלת ליגת העל בכדורגל

לדוגמא: השטח מתחת לעקומה שבין 1.

11
טבלת ליגת העל בכדורגל
כמו שרואים בהדגמה זו, הערכים שנתונים בתוך הטבלה מייצגים את השטח מתחת לעקומה הנורמלית סטנדרטית, עבור הערכים בין 0 לערך z יחסי
טבלת ליגת העל בכדורגל
ההנפשה למעלה מראה לנו כמה דוגמאות של שטחי זנב-שמאלי שונים של התפלגות זו
טבלת ליגת העל בכדורגל
ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית היא בשימוש במספר מבחנים סטטיסטים לרבות מבחנים על תוחלת יחידה, ההפרש הבדל בין שתי תוחלות ומבחנים על יחסים פרופורציות

טבלת ליגת העל בכדורגל

.

22
טבלת ליגת העל בכדורגל
טבלת ליגת העל בכדורגל
טבלת ליגת העל בכדורגל