שפיים. שפיים

בני הזוג דורון שהו בזמן שהפרשה התפוצצה בפינלנד, עם חזרתה של קטרינה קטי לארץ היא נעצרה באוגוסט 2003, ויהודה דורון נעצר חודש לאחר מכן עם שובו מפינלנד במרץ 2009 הוחלט ברוב גורף על הפרטת הקיבוץ
יהודה דורון ונידון לשמונה וחצי שנות מאסר בפועל, שלאחר ערעור גזר דינו קטן לשבע שנים, ואילו אשתו קטרינה קטי הורשעה ל-15 חודשים שהתחילו ביוני 2014, זאת על מנת לאפשר לה ללוות את ביתם הקטנה עד לסוף שנת הלימודים שלה בקיבוץ פעל בשנים 1994—2005 פאב-מועדון מצליח שנסגר בעקבות רצח שאירע מחוץ למועדון

שפיים

.

שפיים
לקיבוץ אזור מסחר מפותח, שבו חנויות ענק של רשתות מובילות ורשתות מזון, הממוקם בסמוך ל ולכניסה הצפונית ל, הממוקמת במחלף שנחנך ב-, בין המרכז המסחרי ל
שפיים
ענפי חקלאות: משותפת עם ועם , גידולי שדה,
שפיים
הקיבוץ מחזיק בבעלות של , אחת מחברות התכנון הגדולות בישראל
המשפט בעניינם של הזוג דורון נמשך זמן רב, ולכל אורכו טען דורון שהוא חף מפשע וכי "מנסים לתפור לו תיק" לפני קום סייעו חברי הקיבוץ לספינות ה שנחתו בחוף הסמוך, ובנובמבר הטילו הבריטים מצור על הקיבוץ ועל מושב
קברם היה הראשון שנכרה במקום זה ב- נהרגו ארבעה חברי הקיבוץ כאשר הרכב בו נסעו עלה על מוקש ליד הקיבוץ

שפיים

פרשת המעילה בכספי הקיבוץ 2003 בשנת נחשפה פרשת גדולה שבה אחד החברים, הגזבר לשעבר, יהודה דורון, מעל בכ-15 מיליון שקלים מכספי הקיבוץ.

13
שפיים
בתחילת שנות האלפים התחיל ניסיון להמיר את חיי השיתוף לכיוון של יישוב שיתוף קהילתי
שפיים
היישוב, אחד הקיבוצים המבוססים בארץ, מתפרנס מ, , והשכרת שטחים ל ומשרדים
שפיים
בית המשפט פסק בנוסף למאסר, קנס של מיליון וחצי ש"ח, ופיצויים של 600,000 ש"ח לטובת הקיבוץ
במיוחד פורח המסחר באזור זה ב ובחגים שם הקיבוץ נבחר מתוך , , - "אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעיינות, אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים"
היסטוריה בשנת עלתה הפלוגה על הקרקע במקום שבו הוא שוכן היום בין ו, מערבית לכביש החוף הקיבוץ השיב מבני הזוג 7 מיליון ש"ח מהכספים שנלקחו, אולם בשל סירוב בני הזוג לגלות את מצבם הכלכלי, לא ניתן היה להעריך כמה נותר עוד בידיהם

שפיים

אולם בהכרעת בית הדין ב-2013, השופטת קבעה בהרשעה של דורון בגניבת כ-16.

24
שפיים
בהצבעה שנערכה בינואר דחה רוב גדול של חברים את ההצעה לעשות רפורמה בשיטת התקציב הנהוגה במשק
שפיים
מפעל גדול למוצרי - פוליכד
שפיים
הם קבורים בקבר משותף בבית העלמין בשפיים