צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה

כמובן שהמשמעות של השיבוש שונה בתכלית ואף מנוגדת למשמעות של המקור בלשון ימינו משתמשים במשפט "איש באמונתו יחיה" במשמעות של "חיה ותן לחיות" - תן לכל איש לחיות בהתאם לאמונה שלו בלי כפיה
החדר ההוא מלא מפה לפה מאלה שנהרגו על קידוש-השם, אשר לא הניעו יד ו רגל ויפשטו את צוואריהם לשחיטה

באמונתו

זהו הצדיק - צדיק באמונתו יחיה.

26
צדיק באמונתו יחיה או איש באמונתו יחיה? מה נכון?
צריך להעריך את התמימות, שלא מחפשת טעמים והסברים לכל דבר
פתגמים עבריים
אנחנו גמרנו את התפילה בערך חצי-שבע 6 וחצי , ובחיפזון ובאימת מוות יצאנו כדי להגיע כל אחד לבית מושבו, מכל ארבע הצדדים היינו מסובבים בלשונות של אש של גהינום נורא
פרשת משפטים
הרב יעקב פישר בעיצומם של ימי חשבון אנו; חשבונה של נפש
בברכת פורים שמח, הָאִישׁ וְהָאַגָּדָה
ובצאתינו אך את בתינו- התחיל!! ומדרגות אינספור בצדיקות, וכולנו שואפים להתרומם בסולם זה ולאחוז יותר ויותר בצדקות יז אַל-תִּרְשַׁע הַרְבֵּה וְאַל-תְּהִי סָכָל: לָמָּה תָמוּת בְּלֹא עִתֶּךָ

צדיק באמונתו יחיה

האם המילה "צדיק" משנה את משמעות המשפט? The memory of the righteous shall be for a blessing; but the name of the wicked shall rot.

5
צדיק באמונתו יחיה
ביניהם נמנו ענקי רוח ובעלי שיעור קומה שהטביעו את חותמם בתולדות דברי ימיה של ברסלב כר' אלטער טעפליקער שנטבח במהפכה הקומוניסטית וספר תורה בידיו
באמונתו יחיה הרב מרדכי שטרנברג
פתגמים עבריים
ודאי שלא אחת, מהבירור של שאלות כאלו, יוצאים דברים נפלאים