זכאות לכרטיס מזון. סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות

לא ניתן לרכוש מוצרי טבק , מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים
תושבים שאינם רשומים כתושבי רשות מקומית בהתאם למרשם האוכלוסין, יגישו בקשה ישירות למשרד הפנים מספר נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019 1 2,881 2 4,321 3 5,011 4 5,703 5 7,121 6 8,540 7 11,452 8 13,084 9 14,715 10 ומעלה 1,635 לנפש 4

סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות

העירייה תעביר למשרד הפנים את פרטיהם של הזכאים ואת פרטי בני זוגם בלבד והכרטיס יישלח לביתם באופן אוטומטי באמצעות שליח.

18
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות
העירייה תעביר למשרד הפנים את פרטיהם של הזכאים ופרטי המתגוררים עמם, והכרטיס יישלח באופן אוטומטי באמצעות שליח
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות

סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות

.

25
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות

סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות

.

14
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות