סוכנים ויועצים אזור אישי. רישוי סוכני ביטוח, המדריך

סוכנים מורשים הם, אפוא, אותם סוכנים אשר עברו תקופת התמחות ועמדו בבחינות נוספות לסוכנים מורשים הוא מפעיל שיקול דעת עצמאי בתכני עסקת הביטוח
להלן השלבים: בדקו אם אתם זכאים לקבל פטור מלא או חלקי באתר המפקח על הביטוח מתפרסמים הקריטריונים המאפשרים קבלת פטור מלא או חלקי מבחינות לבעלי השכלה אקדמאית תואר שני ולבעלי ניסיון מוכח בתחום הביטוח הוא מתוגמל - מכל מקור שהוא - בהתאם להיקף המכירות

עמוד הבית

ההסתברות שהמבוטח יגלה, כי המוצר אותו רכש אינו מתאים לציפיותיו היא בדרך כלל לאחר קרות האירוע הביטוחי ואז כבר מאוחר מדי להתאים את המוצר הביטוחי לצפיות ולצרכים".

1
רישוי סוכני ביטוח, המדריך
ברישיון סוכן יפורטו תחומי הביטוח שבהם רשאי סוכן הביטוח לעסוק מבין תחומי ענף ביטוח כללי
רישוי סוכני ביטוח, המדריך
לעסוק באותו תחום ביטוח בו הוא מציע את שירותיו? אזרח ישראלי או תושב ישראל
סוכנים ויועצים Archives
ל מרבה הצער, קיימת עדיין תופעה בלתי רצויה של סוכני ביטוח בלתי מורשים העוסקים בביטוח תוך הפרת החוק
בדוח הועדה לבחינת מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח מיום 25 בינואר, 1998 בראשותו של פרופ' ידידיה שטרן, נאמר, בן היתר, כי "מעורבות של אדם נוסף בעסקה" תבוא לידי ביטוי, בין היתר, ב"אמות המידה הבאות, שיתקיימו בו: הוא מהווה גורם יעיל בקשירת העסקה לפני תחילת התמחותו על ה מתמחה להגיש לפקוח על הביטוח כתב התחייבות לתחילת התמחות חתום בידי מאמנו
חיפשתי הגדרה בדו"ח הועדה לבחינת מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח שנערך בימי כהונתו של המפקח על הביטוח דורון שורר בחודש ינואר 1998, אך גם שם, לא נמצאה, לצערי הגדרת הפעילות העשויה להיחשב כ"תיווך" לאחר שסוכן הביטוח עמד בבחינות מתמחה, עליו לעבור תקופת התמחות של שישה חדשים בפיקוח של מאמן

סוכנים ויועצים Archives

קיימת שאלה לגבי הצורך ברישוי לגבי שכירים המועסקים כבעלי מקצוע העובדים מול מבוטחים.

18
שירות סוכנים ויועצים ללקוחות
על מנת שנוכל להעניק לך שירות מקצועי ומותאם לצרכיך, לקראת הפגישה נבקש כי תכין מראש את כל המידע הביטוחי שלך
סוכנים ויועצים Archives
כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright
שירות סוכנים ויועצים ללקוחות
בהצלחה עד כניסתו לתוקף של חוק פיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח סוכן הביטוח רשאי לעסוק בתיווך רק בענף שיש לו רישיון לעסוק בו
עיסוק בביטוח ללא רישיון מהווה עבירה פלילית אפשר, כי תתפתח שיחה כאשר הלקוח יבקש לקבל הסברים שונים לגבי הביטוח הקיים ובעקבות השיחה המבוטח ישנה את הכיסוי הביטוחי או ירכוש ביטוח חדש באמצעות הפקיד שאינו מורשה ואשר השיחה עמו בעצם נועדה לבירור פרטים
השם שמי בדוי מתנוסס כשמו של סוכן ביטוח על גבי טופס אישור של חברת גרירה המעניקה שירותי גרירה למבוטחי מעבידו לצורך קבלת רישיון על המבקש רישיון סוכן ביטוח לעמוד בבחינות המפקח על הביטוח ולאחר מכן לעבור תקופת התמחות של שנתיים בפיקוחו של בעל מקצוע אצלו הוא מתאמן ולעמוד בבחינות גמר

סוכנים ויועצים Archives

שינוי במבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה 5.

3
סוכנים ויועצים Archives
בחינות - באתר המפקח על הביטוח - הנושאים והמועדים
סוכנים ויועצים Archives
בחרו את המאמן שישגיח עליכם וידריך אתכם בתקופת ההתמחות - רצוי לעשות כבר בשלב זה, כך שיוכל להדריך אתכם גם לקראת הבחינות
רישוי סוכני ביטוח, המדריך
מאידך גיסא, ברור מעל ומעבר לכל צל של ספק, כי מוכרני ביטוח המועסקים בשכר או תמורת אחוזים ע"י סוכן או תאגיד ביטוח אמורים להיות בעלי רישיון