שחר און. גמול השתלמות

נוסף על קריטריוני הזכאות הנ"ל, יחולו גם הכללים המפורטים בסעיפים הבאים על עובדי חינוך ונוער אשר התקבלו לעבודה ברשות המקומית לפני ה-12 חתימתכם על תצהיר שוות ערך לעדות בשבועה בבית משפט
איך מבטיחים את גמול ההשתלמות? המטרה הייתה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם ובכך לפתוח להם פתח להתקדם במקום העבודה ולשפר את איכות חייהם לא סיימתם 12 שנות לימוד ואתם רוצים להשלים את השכלתכם? ED או בעלי תואר M

גמול השתלמות

יובהר כי הקריטריונים הבאים יחולו על אותם עובדים, גם אם הם עברו לעבוד ברשות מקומית אחרת לאחר ה-12.

3
קורסים לגמול השתלמות
יצאתם להשתלמות מקצועית מטעם העבודה? עמיתים אשר יגיעו ללא תעודת זהות יחויבו במחיר נלווה, ללא סבסוד העמותה
גמול השתלמות
החברות בעמותות היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים של העובד
מידעון עמיתים אוגוסט
תחילת תשלום הגמול: הוועדה תבדוק את התאריך שבו נוצרה זכאותכם לקבלת הגמול אך לא יותר משנה ממועד הגשת הבקשה , ותאשר את תשלום הגמול מה-1 לחודש הקרוב ליום זה
שעת פינוי החדרים עד 11:00 אנו מציעים גם סדנאות, ימי עיון וסיורים חד יומיים בארץ המיועדים לכלל העמיתים, כשבשנת 2018 השקנו סיורים חדשים בנושא מנהיגות בירושלים ובתל אביב
התשלום לאדם יחיד בחדר הינו 90% ממחיר חדר זוגי הזכות להשתתף בסמינר ניתנת למימוש עד סוף שנת הזכאות בלבד -במידה והעמית לא יממש זכאותו במהלך השנה, יהיה באפשרותו לצבור 50% מזכאותו בשנה הנוכחית לשנה שלאחריה בלי לגרוע מהזכאויות המגיעות לו בשנה השנייה

גמול השתלמות

הרישום לסמינרים יתבצע דרך אתר האינטרנט.

23
מידעון עמיתים אוגוסט
בקשה שתוגש ללא התעודה הנ"ל תידחה ותוחזר אליכם באופן אוטומטי
גמול השתלמות
העמותות לקידום מקצועי נוסדו בשנת 2000 בעקבות הסכם שנחתם ביום 31
שחר און
עובדים בדרגים אחרים זכאים אף הם, ובלבד שמעסיקם העביר דמי חבר עבורם