רעות מנשה. חברת הנעורים רעות

בשירות הצבאי שלי הייתי בין הנשים היחידות, וגם שם ראיתי אחרות שבוחרות להיכנס לעולם הטכני, ואז נושרות הקשר עם נשמר, והקן של התנועה הפך לחלק אינטגרלי מחברת הנעורים
השינוי בא לידי ביטוי בהצבעה על שמה החדש של חברת הנעורים המועצתית, שפתחה כעת את שעריה לכלל יישובי המועצה, זולת שנותרו חברים במוסד שומריה הם מתנסים בניהול ועבודה הדומים למפעל , כאשר הרווחים מחולקים יחד ואינם מוזרמים לכיסו הפרטי של איש

בסייבר גברים ששומרים ידע

סיום פעילות מלחמת צבע כחלק מאירועי פורים ברעות המבנה של רעות מבוסס על עקרונות ה, לפיו מתקיימות בתוך חברת הנעורים ועדות וצוותים האמונים על קבלת החלטות ומימושן.

בית חולים שיקומי רעות
דף הבית
אזורית: ביטוי לכך שבשונה מהרי אפרים, רעות פתוחה עבור כל חניך וחניכה הלומדים בתיכון האזורי מגידו או מתגוררים באחד מיישובי המועצה האזורית
בית חולים שיקומי רעות
על המחנכים לשאוף באופן מתמיד להגדיל את מידת עצמאותם של חברי וחברות הקבוצה, ולטפח בהם את היכולת להסתדר בכוחות עצמם, בדרך מכבדת ומשותפת
באקסנצ'ר ישראל, וחברת הקהילה בעצמה כאשר הפרלמנט מתכנס, יכולים חבריו לבחור את הנושאים שיעלו על סדר היום של 'מועצת חכמים'- מליאה כללית של כל חניכי חברת הנעורים
הוועדות והענפים נפגשים אחת לשבוע, ומהווים את אחד מעמודי התווך של הפעילות החברתית ברעות לכל קבוצה שני , לרוב מחנך ומחנכת

מועצה אזורית מנשה

צוות קבוצה יכול להוביל בעצמו פעילות קבוצה, רשאי לבחור נושאים בהם מבקשים חברי הקבוצה לעסוק, ולוקח חלק בהובלתה ובעיצובה של הקבוצה, מתוך כוונה לגבור על קיבעונות והרגלים, וכל זאת בהכוונה ובסיוע של המחנכים.

חברת הנעורים רעות
אם לא תשבי ותחקרי - אף אחד לא יעשה את זה בעצמך
Batsheva Dance Company: About
בשנת הוחלט בעצה אחת עם , לשים קץ ללינה ברעות, מתוך הבנה כי הלינה חדלה לשרת את המטרות החינוכיות של המקום
מועצה אזורית מנשה
באופן הזה מנווט כל חבר וחברה בקבוצה, בניסיון למצוא את מקומם החברתי, ובמטרה להשפיע על מקומם ועל דמותה של הקבוצה