שבע ברכות. מבנה ומשמעות שבע ברכות הנישואין / גבריאל גולדמן

משמעות הנישואין כוללת בתוכה מישור אוניברסלי של "לא תהו בראה, לשבת יצרה", של פיתוח העולם ושכלולו ישנה משמעות עמוקה לשאלה האם החתן והכלה מבינים את מהלך החופה ומזדהים עם תכניה
הברכה השביעית כוללת בתוכה שוב את המעגלים כולם, ושוב — מהחוץ פנימה דהיינו — החתן והכלה עומדים במרכז, הם לב האירוע

מבנה ומשמעות שבע ברכות הנישואין / גבריאל גולדמן

ואם כבר טבעת "למה מקדשים בטבעת זהב פשוטה ולא בטבעת יהלום? לגבי חתן וכלה יש משמעות מיוחדת לנושא זה, מחד גיסא יש ויתור מסוים על עצמאותו של כל אחד מבני הזוג לצורך בניית התא המשפחתי.

24
שבע ברכות
תודה לכל הצוות רות ומנחם ג
מבנה ומשמעות שבע ברכות הנישואין / גבריאל גולדמן
שמחה גדולה יש לפני הקב"ה מאז ביכולתו של האדם להמשיך בבנינו של עולם על ידי בניית תאים משפחתיים, שזו מסגרתו הטבעית של האדם כפי שנקבעה בבריאה — "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו"
דבר תורה
בדקו את תיבת הדואר הנכנס שלכם
מהרה ה' א' ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה ה' משמח חתן עם הכלה" כפי שנמצא בברכה בשבע הברכות שאנו מברכים: "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד" 156010 שבע ברכות- "שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה" "דבר תורה קצר שבע ברכות"
המקורות מביעים באופן ברור את עובדת היותם של אדם וחוה מחוברים בתחילת בריאתם, והמשמעות הפשוטה היא היותם של האיש והאישה "פלגא דגופא", וכפי שהוזכר לעיל ישנן ברכות שהן ברכות מיוחדות לחתן ולכלה, שמתייחסות בעיקר לשמחתם בחיבור שביניהם, זהו המעגל הפנימי ביותר

קידושין

.

9
מבנה ומשמעות שבע ברכות הנישואין / גבריאל גולדמן
איכות השירות וליווי ברמה גבוהה רק המנויים שלנו נהנים מליווי אישי ומקאוצ'ינג מותאם
קידושין
מבנה ומשמעות שבע ברכות הנישואין / גבריאל גולדמן
אך אם אין פנים חדשות מברכים רק ברכת בורא פרי הגפן וברכה שביעית