קבוצת דלק מניות. מניית קבוצת דלק זינקה ב

מימוש של חברות אחרות ונכסים אחרים — 264 מיליון שקל הסעיף הזה משקף בעיקר תמורות צפויות ממימוש נכס בעכו, מכירת שתי תחנות דלק והחזר מסים יותר ממחצית החוב של קבוצת דלק למחזיקי האג"ח שלה מרוכז בסדרה ל"א, בעלת משך חיים ממוצע מח"מ של שנתיים
בנוסף מתמודדת על רכישת החברה קרן זרה אבל גם בקבוצת דלק מבינים שזה לא מספיק ומציינים שמחזורי החוב בשוק "יכול ויתאפשרו ככל שנראה המשך ירידה בתשואות האג"ח"

קבוצת דלק החליטה להשקיע עד 218 מיליון דולרים ברכישת מניות נובל אנרג'י האמריקנית

עם הקמתה עסקה החברה בחיפושי וגז טבעי ובהפקתם ב, ובשנת 2001 החלה לראשונה לפעול בחו"ל על ידי רכישת אחזקות בפרויקט חיפושי נפט ב.

קבוצת דלק תציע למחזיקי לקבל מניות של איתקה
גם אם נתעלם מזה ונניח שאיביאי לא תצמח השנה, היא צפויה לייצר רווח נקי של כ-120 מיליון שקלים על בסיס רבעונים 2-4 של שנת 2020, מה שאומר שהמניה נסחרת במכפיל רווח הנמוך בענף של 7
מניית קבוצת דלק זינקה ב
לצורך הנוחות, מעטה והלאה נשתמש בראשי התיבות תמ"ח כקיצור של תזרים מזומנים חזוי
20 מניות מומלצות ל
כל ההקדמה הזאת נועדה להסביר מדוע אני מתייחס לתמ"ח בערבון מוגבל
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, אמר הבוקר: "הצלחת הקידוח היא נקודת ציון היסטורית למדינת ישראל כך, חברת מובלי שייסד, שפיתחה אפליקציה לשיתוף תמונות נסגרה ופורקה
פעילות הרכב של הקבוצה המנוהלת תחת חברת הבת דלק מערכות רכב מובילה את השוק הישראלי זו השנה ה- 12 ברציפות אופוריית הקידוחים הזניקה את הבורסה בת"א: מניית קבוצת דלק זינקה ב-42

קבוצת דלק החליטה להשקיע עד 218 מיליון דולרים ברכישת מניות נובל אנרג'י האמריקנית

יחד עם זאת, לדבריהם, רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה במניות עודנה גבוהה.

21
20 מניות מומלצות ל
במועד ההשלמה הועברו לקבוצת דלק במזומן 450 מיליון שקל עבור 60% מדלק ישראל
דלק אנרגיה
עידן וולס, מנכ״ל קבוצת דלק, ציין כי "בהמשך לסדרת הפעולות המורכבות שביצענו בהצלחה במהלך השנה האחרונה, וזאת בהתאם ליעדים שקבענו ולהתחייבויותינו כלפי מחזיקי האג"ח, אנו ממשיכים ליזום עסקאות ולבחון מהלכים חדשים שיביאו לחיזוק ההון של הקבוצה ולהמשך שיפור מיצובה הפיננסי
20 מניות מומלצות ל
והוסיף: "מעמדה של ישראל צפוי להשתדרג למדינה מפותחת לפני סוף 2009"