תעסוקה טלפון. מרכזי תעסוקה שיקומיים תל אביב

עבור ימי ההתייצבות בשירות התעסוקה תקבל דמי אבטלה, ועבור ימי שירות המילואים תקבל מביטוח לאומי
ד 3091 טלפון: 077-2718800 פקס: 02-6326557 שם ודואר אלקטרוני: זאהר זאהר zaherzah ies ד 1010 טלפון: 077-2718800 פקס: 04-9962235 שם ודואר אלקטרוני: עזימה כיוואן kewanhaz ies

דף הבית

סירוב להצעה משירות התעסוקה אם שירות התעסוקה הציע לך עבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית וסירבת לקבלה - לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור 90 הימים מיום הסירוב, בכל פעם שתסרב, ויופחתו לך 30 ימים שלהם אתה זכאי בכל פעם שתסרב.

דף הבית
ימי אבל במקרה של אבל במשפחה עקב פטירה של קרוב משפחה, אתה עשוי להיות פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה בתקופת האבל, ולהמשיך לקבל דמי אבטלה עבור תקופה זו
שעות פתיחה לשכות תעסוקה חוצות המפרץ
שירות מילואים במקרה שלא התייצבת בשירות התעסוקה מכיוון ששירת במילואים, רצוי להודיע מראש למתאם ההשמה המטפל בך על תקופת המילואים
דף הבית
ממוקמת במרכז לובטקין ומופעלת ע"י אנשים עם מוגבלויות כל ההכנסות לקידומם
הרשימה מסודרת לפי סדר האלף-בית בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בשירות התעסוקה, עליך לפנות לשירות התעסוקה
הזכאות לקצבה ותשלום דמי האבטלה נקבעים בהתאם לרישום הראשוני בשירות התעסוקה, לכן חשוב להירשם בסמוך להפסקת העבודה על מנת שלא תאבד את זכאותך לדמי אבטלה אין לראות במידע כל המלצה לביצוע פעולה

מרכזי תעסוקה שיקומיים תל אביב

לשכת התעסוקה אום אל פחם כתובת: אם אל-פחם ליד בי"ס תיכון מקיף בכניסה ליישוב טלפון: 077-2718800 פקס: 02-6323472 שם ודואר אלקטרוני: אחמד אגבריה ahmadi ies.

23
לשכת התעסוקה, לשכת עבודה
התגמול שתקבל מביטוח לאומי יהיה לפחות בסכום דמי האבטלה שהיו מגיעים לך אלמלא שירתת במילואים
לשכת התעסוקה, לשכת עבודה
אנשים עם מוגבלויות, זכאי סל שיקום תעסוקתי של משרד הבריאות והרווחה המגיעים למת"ש כל בוקר, משולבים בשגרת יום תעסוקתית, המותאמת לצרכים וליכולות של כל אחד מהם
רישום והתייצבות בשירות התעסוקה
ד 90013 טלפון: 077-2718800 פקס: 04-9980050 שם ודואר אלקטרוני: אחסאן חלאילה ihsaankhl ies