הגרעין ראשון לציון. פנחס ענברי: האם מוביל הפיגועים הדיפלומטיים בישראל הגיע לסוף דרכו הפוליטית?

וראה בפרק צ"ד צ"ה בדיני בורר
הופ את המבצרים המגינים על נהר הפטו כשמדובר בדברים המביכים — החרפה והזוועות — האי-סיפוח חשוב מאוד; זה הרי לא בישראל

הכח : definition of הכח and synonyms of הכח (Hebrew)

אבדן המתח של ה zonules גורם לעדשה לשנות את צורתה לצורה קמורה שמנה יותר.

29
פרק ק
עין יהב
ספרי העיון שחיבר עוסקים בבעיה הפלסטינית, והרומנים שחיבר יחד עם אשתו אביבה הם: "על גב סופה" על אתגרי הקהילות הנוצריות בגליל המערבי בימי המנדט הבריטי מול האיסלאם הרדיקלי ומעמד האישה, ו"שומר השאול" עוסק בשחיתות הישראלית
גלאוקומה וקטרקט, פרופ' איתן בלומנטל
אין אישור לידיעה, אבל יש לשים לב כי ד"ר ריאד אל-מאלכי לא מוזכר עוד, אחרי הרבה שנים, כשר החוץ הבא
אבל בלילה רכה — מותר, ורק יזהר לעשות על ידי שנוי, שנותן השום או החרדל תחילה ואחר כך החומץ, ולא יערב בכף אלא בידו" רופרכט פיקד על הכח שקיבל משימה להתעמת עם הכח הצרפתי ולאפשר לכוחות גרמנים נוספים לאגף את הצרפתים מימין
הארגומנט נגד הביקורת הוא שיש דברים יותר גרועים בעולם, ולכן הביקורת אנטישמית

פנחס ענברי: האם מוביל הפיגועים הדיפלומטיים בישראל הגיע לסוף דרכו הפוליטית?

וכל ההיתר הוא דוקא בשבת של ליל הסדר, כיון שעושים אותה זכר לטיט והוא לצורך מצוה.

עין יהב
וע"ע כה"ח סי' תע"ג ס"ק צ"ז, סי' שכ"א ס"ק קי"ז , שו"ת מאמר מרדכי ח"ד סי' פ"ח
הכח : definition of הכח and synonyms of הכח (Hebrew)
לא קשיא, הא — בעבה, הא — ברכה
פרק ק
ראה רמ"א סימן שכ"א סעי' ט"ז ובמשנ"ב ס"ק נ"ב