יונדאי i10 2021. יונדאי i10 INSPIRE, 2015

השימוש באתר מעיד על אישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים ומקבל אותם ללא כל סייג או תנאי המשתמש מסכים, ללא כל תנאי, כי עמלת התיווך תיכלל בסכום הזכיה במכרז, אלא אם לא יממש את הזכייה ואזי עמלת התיווך תשולם על ידו בהעברה בנקאית או ע"י חיוב כרטיס האשראי
זמני הספקה: זמני אספקת המנוי באמצעות תשלום באתר האינטרנט הינה מידית, עם סיום תהליך התשלום המנוי יפתח לאותה תקופה בה הלקוח יבחר זמני אספקה לתשלום באמצעות מוקד הרישומים של האתר כלכלי לייב יערך עד כ 60 דקות מבקשת הלקוח ומסירת פרטי התשלום מובהר כי בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים בהם ביקר המשתמש, החיפושים אשר ערך באתר ומשך זמן שהייתו באתר

יונדאי i10 INSPIRE, 2015

ההרשמה לרשימת התפוצה מתבצעת באמצעות מסירת שם וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

10
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
שליטה ואחריות המידע המפורסם באתר הינו באחריות מנהלי המכרז ואין לחברה כל שליטה ואחריות על נכונות, איכות, בטיחות או חוקיות המידע והפרטים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
הפקדת פקדון בהגשת הצעה א
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
הדין החל וסמכות שיפוט התיישנות ותנאים נוספים על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
מדובר במכרז מקדים בלבד אשר מצריך אישור של הגורמים הרלוונטיים בהתאם לדין האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ושיינתן כסדרו ללא הפרעות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים המוצעים או חלקם בכל עת, כל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הנך מאשר ומסכים כי בעצם הרשמתך לאתר ושימושך בשירות הנך מאשר שגילך מעל 18 שנה, וכן הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה

יונדאי i10 INSPIRE, 2015

המשתמש מתחייב כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש אישי בלבד, וכי לא יפורסם מידע או שרות שניתן באתר בכל דרך ללא הסכמה מהחברה.

19
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
השירותים השירותים הניתנים ע"י החברה הנם שירותי תיווך אינטרנטי בלבד
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
הצעת המשתמש לקניית נכסים המפורסמים באתר, בין אם במסגרת מכרז רשמי ובין אם במסגרת מכרז מקדים, הינה מחייבת ובלתי חוזרת וככל וההצעה שניתנה על ידי המשתמש זכתה בהליך ההתמחרות, על המשתמש לעמוד בהתחייבויותיו, ולרבות העברת התשלום בהתאם להצעתו למוכר באמצעות המתווך תוך 24 שעות מרגע שקיבל הודעה על הזכייה
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
אשר לקטגוריה השלישית- החברה מעניקה לגורמים פרטיים וחברות שימוש בפלטפורמה לשם מכירת כלי תחבורה באתר, כאשר האתר משמש כגורם מתווך בלבד בין בעל הרכב למשתמש