מוקד הוצאה לפועל. מן השולחן

מציאות הכתם היא כאן נקודת-מוצא והנחה א-פריורי אך גם דמו אינו יכול למחות את הכתם, כי אין קיומו של הכתם תלוי כל-עיקר ברצונו של גיבורנו להקריב קורבנות
ב'מלחמה אבודה' מתנהל המאבק הטראגי ביותר שאפשר להעלותו על הדעת הסמלים, המבטאים את התנגשות-הסבל האקטיבית בינו לבין החברה ובינו לבין עצמו, היו במקומם רק בטרם נתבררה לו המהות העומדת-בעינה של הכתם העומד-בעינו

הוצאה לפועל

האני השירי של המשורר ממשיך להיאבק; אך יחסו המלחמתי הבלתי פשרני כלפי המציאות מלוּוה מעתה בתחושה גוברת של אירוניה ועייפות.

6
הוצאה לפועל
בעוד שניתָן לציין בסיפוק, כי הספרות המודרנית כשלמות כפרה בעקרוניותן של כמה וכמה תצורות שיריות, שנחשבו קודם כקבועות-ועומדות, הרי בארצנו שוררת עדיין הסברה, כי אין השירה אלא שורות מילים מחורזות, הערוכות בהקבלה ידועה
הוצאה לפועל
אולם 'הכתם נשאר על הקיר' הוא העיצוב היותר מזוכך והגבישי של התהליך האמוציונאלי, שהוא מעינייננו
מן השולחן
אפשרות הפאתוס והזעקה מותנית כאן בחשבון אחרון על-ידי ההנחה, ש"בחוץ יש אוויר בשפע", דהיינו על-ידי אי-הכרת כוללנות החווייה החדשה ועל-ידי הנטייה לראותה כמיקרה טראגי אישי מעיקרו
אבל "אם כך ואם כך — הכתם נשאר על הקיר" הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט
הדממה הדקה הזאת, שהתיאור המפורט של זעקתה הוא העדות היותר חותכת לעוצמת ההבעה השירית של המשורר, היא גם המרכיב הדימויי החשוב ביותר ב'עץ ירוק בוער ולא אוכל' בין כך ובין כך, אין הבעיות הסיגנוניות אלא אספקט של התפתחות-המוטיבים הפנימית שב'ברזים ערופי שפתיים'

מן השולחן

ברם, בין כך ובין כך יש כאן רמז לרוגע טראגי-אירוני, השורר על-פני דרך שמתרחבת לפתע מאוד-מאוד, ואף זה לא מעט במצבנו.

בזמן אמיתי
בספר זה תמצא מידע בעזרתו תוכל להבין את הבעיה ואת דרכי פתרונה, איך להימנע, איך להתמודד, איך להיחלץ ממצבים שונים של חובות כספיים ואיך לחזור למסלול חיים נורמטיבי
מן השולחן
מכאן ואילך אין המשורר מתאמץ כל-עיקר למחות את הכתם
בזמן אמיתי
הפאתוס הטראגי הזה מובלט גם בכל שאר שירי התקופה הראשונה