מספרים זכר ונקבה. מלחמה מספרים זכר ונקבה

עכבישים מספרים וחרקים זכר ונקבה ניווט דוגמא: עשרה מורים ומורות , שמונָה שחקנים ושחקניות
בשיטה האמריקאית הקצרה המספר שאחרי מיליון, אלף מיליונים, בעברית מיליארד, נקרא ביליון, ואלף ביליונים נקראים טריליון

הגה וצורות : שם המספר

התלמיד יזהה מתוך קטע נתון חמישה צירופים של מספרים ושמות עצם בזכר וחמישה צירופים של מספרים ושמות עצם בנקבה.

מספרים 1
בבקשה לסמן את האותיות הדומות בשתי העמודות בצבע ירוק
מינם הדקדוקי של שמות אחדים
דוגמא : המספר בספרות זכר נקבה עשר מחברות 10 + שלושה תלמידים 3 + שתי מורות 2 + 6
הנושא: המספרים בזכר ובנקבה ( עד
ג במספר סודר מעל 10 משתמשים במספר מונה מיודע לפי מינו של שם העצם
בתחילת כתב בסיפור "מצווה": "איש נחמד כמוהו לא תמצא גם בין אלף אלפי אלפים"
מה המשותף לכל המספרים בצד שמאל? המספרים שבין 10 ל-20 נוצרים משם ספרת היחידות שלהם בתוספת הסיומת "עשר" אם המספר ב "נקבה"- בבקשה לסמן + במקום של "נקבה" בטבלה

מספרים זכר נקבה

למשל, games, שלוש שמלות שמלה היא נקבה , יחיד רבים וזכר נקבה.

24
שם המספר
הנושא: המספרים בזכר ובנקבה ( עד
בבקשה להסתכל בתמונות שעל יד כל משפט בסיפור הבא, ולכתוב את המספרים שאתם רואים בתמונה במקומות החסרים
אבן