הדלקת נרות חנוכה מימין או משמאל. הלכות מגילה וחנוכה ד

ובר מין דין אין דין במנורה כלל אלא בנרות עבר הלילה ולא הדליק - אי אפשר להשלים, דהיינו, אין טעם להדליק יותר או פחות נרות בלילה הבא, אלא כמו כולם
תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה הסיבה לכך שאת נר חנוכה מדליקים בערב, טמונה ברצון לפרסם את הנס באמצעות הדלקת הנר, ולכן מדליקים דווקא בלילה, ובשעה בה אנשים עדיין עוברים ושבים בחוץ, על מנת שהנרות ידלקו עד שהרחובות יתרוקנו מאנשים "עד שתכלה רגל מן השוּק"

הדלקת נרות חנוכה

והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד.

21
הדלקת נרות חנוכה
עבר זמן זה, אינו מדליק
נר חנוכה
ערך/הדלקת נר חנוכה
האם ישנה אפשרות שאני אשלם לה את סכום המתנה ובכך אקנה אותה ממנה כדי להתיר לי לקבל את השידה
אם נתבונן בנר הדולק נראה כי בד בבד עם השלהבת המאירה הולך ומתכלה הנר הולך ומתמעט השמן שבתוך בְּנֵי בִינָה יְמֵי שְׁמוֹנָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים: חֲ שׂוֹף זְרוֹעַ קָדְשֶׁךָ וְקָרֵב קֵץ הַיְשׁוּעָה
חק"ב טנ"ע: יָחִיד גֵּאֶה לְעַמְּךָ פְּנֵה זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶךָ טפח הוא 10 ס"מ בערך, וצריך להניחו בטפח שעל יד הפתח, כדי שיהיה ברור שנר החנוכה הודלק על ידי בני הבית הזה

סדר הדלקת נרות חנוכה

ועיין שפת אמת מה שביאר בענין זה.

27
הדלקת נרות חנוכה
יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם: אֶרֶץ נָתְנָה יְבוּלָהּ
הלכות מגילה וחנוכה ד
ההלכה קובעת את מקום הנחת נר חנוכה, ואומרת: "מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל — ויהיה מסובב במצוות"
הדלקת נרות חנוכה
מחר מניחים 2 נרות בצד הימני
ויישב שאם כן היה משאיר המותר באותו מקום
ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש למדורה צריך נר אחר אך בזמן הזה הורו פוסקי זמננו שמכיוון שאין כולם מדליקים במקום מסוים ובזמן מסוים ורבו בזה המנהגים, ואם כן אין יותר את החשש של "חשד", ודי להדליק במקום אחד

הדלקת נרות חנוכה : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשֶׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים.

סדר הדלקת נרות חנוכה
ושמענו שפעם אחד איחר א' מהמתפללים אצלו תפלת מעריב במוצאי שבת וצוה שידליק מקודם נר חנוכה ואחר כך יתפלל
ערך/הדלקת נר חנוכה
ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר
מקום הדלקת נרות חנוכה
ייתכנו כמה הבדלים הלכתיים בין שני טעמים אלה