נוכחות חברי כנסת. בדקנו: למגדר ולמרחק ממשכן הכנסת אין השפעה על נוכחות בכנסת

בחירות ערך מורחב — שיטת הבחירות לכנסת היא ארצית-יחסית כוונתנו הינה לחזק את חברי הכנסת ואת עבודתם, לצד חיזוק אמון הציבור בהם
אם חבר כנסת שלא נכח הרבה זמן במשכן הכנסת נבחר שוב לתפקידו, זה סימן שבקדנציה הקודמת הוא עבד עבור הציבור גם כשלא היה במשכן הכנסת המדור מציג את כל תמונות חברי הכנסת, כאשר תמונות צבעוניות מייצגות חברי כנסת שנמצאים בבניין הכנסת ואילו תמונות שחור-לבן הן של חברי כנסת שאינם נוכחים

שיימינג בליכוד לחברי סיעה שנעדרו בהצבעות ליליות:

חיים כץ , חבר כנסת מטעם מפלגת: הליכוד — ישראל ביתנו — 42.

13
בדקנו: למגדר ולמרחק ממשכן הכנסת אין השפעה על נוכחות בכנסת
ישראל נערכת לשגרה חדשה, מאתגרת ולא פשוטה, בסימן התפרצות מחודשת ומשמעותית יותר, של נגיף הקורונה
הכנסת העשרים ואחת
האם חברות כנסת מגיעות למשכן פחות מחברי כנסת? נזכיר, כץ קיבל לא מזמן מחבריו הח״כים חסינות מפני העמדה לדין
הכנסת העשרים ואחת
סמכויות הממשלה נקבעות בחוקים שמחוקקת הכנסת, וחקיקה ממשלתית, לרבות תקציב המדינה, טעונה אף היא את אישור הכנסת; בצד זאת, לעיתים מסמיכה הכנסת את הממשלה בחוק לקבוע הסדרים שונים ב; ככלל, מדובר בהסדרים טכניים יותר המגיעים לרמת פירוט רב, הסדרים העוסקים בעניינים מקצועיים הכרוכים בביצוע חוקים שונים, והסדרים שיש צורך בגמישות באפשרות לשנותם; במקרים מסוימים, קובע החוק המסמיך כי חקיקת המשנה תבוא לאישור אחת מוועדות הכנסת או לאישור מליאת הכנסת
אלא שלאור הנסיבות הלא שגרתיות, ולנוכח העובדה שאף אחד מחברי הכנסת לא מפרסם יומן בעת פגרה — יש במדד זה מידע שכדאי להכיר: מי מגיע למקום העבודה שלו חרף הפגרה? בהיות ישראל , המדינה את נציגיהם בכנסת והם אלה שממנים את ה, הזקוקה לאמונם בשלהי רוכזו הפרקים שהוכנו ב אחד וזה החל להתפרסם במושב הפתיחה של
בשירות כזה אין שעון ואין זמן! ניר-רפאלקס כיהן בתפקידו פחות משנה על פי המידע שגלוי לציבור במהלך המושב הוא השתתף ב-38 דיונים בוועדות

בדיקת נוכחות: מי הגיע לכנסת בפגרה?

פסיקה זו של בית המשפט בפרשת בנק המזרחי, המהווה נדבך מרכזי ב, שנויה במחלוקת , משום שאף היא עצמה הושגה בדרך פרשנית, ואין חוק שמסמיך את בית המשפט לפסול חוקים.

מייל של חברי הכנסת
מכוחה כריבון, מחוקקת הכנסת חוקים, ממנה את הממשלה בהבעת אמון ומפקחת על עבודתה כמו כן, באפשרותה גם להפיל את הממשלה ב , מקבלת את ובוחרת את ואת
בדיקת שקוף לסיכום מושב הקיץ: מי הח״כים שהגיעו לעבוד בכנסת?
נשיא המדינה העניק את המנדט לנסות להקים ממשלה לחבר הכנסת ו המכהן
מדור חדש: חברי
חברי הכנסת משתתפים גם במסגרת משלחות פרלמנטריות רשמיות, המייצגות את הכנסת ומתארחות בפרלמנטים זרים