דניאל בגוב האריות. דניאל

על פי חז"ל, שב הוא דניאל, ומקור שמו בכך ש"חתכוהו מגדולתו" או בכך ש"כל דברי המלכות נחתכים על פיו" לשיטתו סיפור זה נכתב על פי הדגם של מעשה הרעים בכבשן האש וזאת כדי להציב את דמותו של דניאל מעל זו של רעיו
מלאך ה' נשלח לסגור את פי גוב האריות מוטל עליו גזר דין מוות והוא מושלך לגוב האריות

דניאל בגוב האריות / אריה בודנהיימר

ואם יתעקש המלך ויאמר שגם הקב"ה נכלל, הרי יש כאן גזירת שמד להעביר את ישראל על דתם, ויש למסור את הנפש רמב"ם יסודי התורה פ"ה הל' ג', ד', שמדבר בפירוש על דניאל, וכן וכן הרמב"ן והר"ן על הרי"ף שבת מט.

1
דניאל בגוב האריות
המלך דרוייוש מכיר באלוהים ואף מצווה על אזרחי המדינה להכיר באלוהיו של דניאל
דניאל בגוב האריות / אריה בודנהיימר
דמותו חז"ל מפליגים בחכמתו ואומרים כי הייתה שקולה לכל חכמת חכמי האומות, "אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מאזנים ודניאל איש חמודות בכף שנייה לא נמצא מכריע את כולם? דניאל היה פותר חלומות בחסד עליון
דניאל בגוב האריות
אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו חלק מפתרונותיו התגשמו לעיני כול, וחלקם הם דברי לטווח ארוך
לאחר שדניאל פותר את חלום הצלם של נבוכדנצר, נבוכדנצר כל כך מתפעל מדניאל עד שהוא מבקש לנסך לו מנחה, ולסגוד לו כאילו היה אל מעשיו יחד עם מעשיהם של שלושת חבריו, מסופרים ב

דניאל בגוב האריות / אריה בודנהיימר

בעקבות זאת נראה שדריווש הכיר בגדולת הקב"ה וברוח הקודש ששרתה על דניאל, מכיון שיש להניח שהוא הכיר את ההיסטוריה הבבלית, ובפרט את אשר ארע בלילה של משתה בלשאצר.

18
דניאל בגוב האריות / אריה בודנהיימר
על פי פרשנות ה, היה זה ניסיון של מלך בבל למלט את דניאל מאותו גזרה, מאחר שמלך בבל רחש לו כבוד רב עד כדי האלהתו של דניאל, אך לא היה יכול לעשות כנגד רצון עמו
דניאל בגוב האריות
ב, דָּנִיֵּאל , או בשמו ה בֵּלְטְשַׁאצַּר בֶּלֶט-שַׁר-אֻצֻר - beleṭ šar uṣur — "שמור על חיי המלך" היה מילדי האצולה היהודים שנלקחו מ בידי מלך בבל, בימי
דניאל
דניאל מתפלל לאלוהים שלוש פעמים ביום ונתפס בעקבות הלשנה