בור סוד שאינו מאבד טיפה. Traduction בוֹר סוּד שאינו מאבד טיפה en Français

אך כדי להוסיף "בפרישות כפי אשר עלה ברעיוניהם", כדי להיות "מעין המתגבר", כשנדרשת התעמקותו העיונית של התלמיד, כשנדרש "בינה לבא" - כאן כבר יש צורך ב"בשרא" ו"חמרא" לעומתו, בר הפלוגתא שלו - - השתייך לבית הלל, וזו גם סיבה לעובדה שבדרך כלל ה נפסקה כדעתו של רבי יהושע, במחלוקותיו עם רבי אליעזר
היה עמיתו וגיסו של ובר הפלוגתא של הוּא הָיָה מוֹנֶה שִׁבְחָן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הֻרְקְנוֹס, בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִפָּה

בוֹר סוּד שאינו מאבד טיפה Französisch Übersetzung

אנחנו צריכים לשחוט עגלה ערופה על נער צדיק ותמים שלא זכה לעשות פרי.

9
הבור והמעיין ● שיחת השבוע, פרשת קדושים
רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי קִבֵּל מֵהִלֵּל וּמִשַּׁמַּאי
הבור והמעיין ● שיחת השבוע, פרשת קדושים
ובפירש"י פ"ד דע"ז דף נ"ה הועתק בור סיד כגרסת הספר: שאינו מאבד טפה
טיפה
העולם הזה הוא פרוזדור והעולם הבא הוא עולם האמת, הטרקלין
רבי עקיבא ספד עליו מדברי על , אותם הדברים שאמר : "אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו" המשנה הבאה אומרת שרבן יוחנן אומר לתלמידיו: "צאו וראו איזו דרך טובה שידבק בה האדם", ורבי אליעזר בן הורקנוס אומר: "עין טובה"
ורבי אלעזר בן ערך — כמעין המתגבר אם החידושים שלך מיוסדים על דברי הרב באופן ברור, כאשר "החודש הזה לכם", ה"חידוש" הוא באופן של "הזה", שדברי הרב עליהם מיוסד החידוש ניכרים בגלוי בבחינת "מראה באצבעו ואומר זה" - אזי אתה עושה כנדרש

טיפה

סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר.

28
משנה אבות ב ח
השליחות שלי היא אמנם להיות "דולה ומשקה מתורת רבו" — אבל היא "לאחרים", לכאלו שלא ישבו והתחנכו ב'אהלו של אברהם אבינו'
רבי אליעזר בן הורקנוס
בלחצו של רבי יוחנן החל להרצות מהידע הנרחב שלו והדהים את האורחים בחכמתו ובבקיאותו
בוֹר סוּד שאינו מאבד טיפה Französisch Übersetzung
לדוגמה, לגבי סוג הקורבן שמותר להקריב מהבהמה נכתב: "מכלל ופרט כיצד? העיתון המלווה את העיר מיום היווסדה, כבר 22 שנה — היחיד שנכנס לכל בית בפיקוח ועדת רבנים
לדוגמא: אדם המדבר על שלום ומלחמה בו זמנית מחזיק את החבל בשני ראשיו אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שניה, מכריע את כולם
ומחק ממלות מרבב ישיבה עד מלות מרבב שלום וכתב ברוב הספרים ל"ג זה וי"ס דגרסי מרבה חכמה מרבה ישיבה מרבה צדקה מרבה שלום קנה וכו' ע"כ: קנה דברי תורה קנה חיי העולם הבא: כך הגיה הרב הנזכר ומחק מלות לו על יסוד שיחת כ"ק אדמו"ר זי"ע בש"פ דברים תשמ"ו, ובש"פ קדושים תשמ"ו, כתבי הרח"א ביחובסקי עמ סט ואילך פורסם בגליון האחרון של שבועון כפר חב"ד

משנה אבות ב ח

מה עשה ר"ע, לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו ברחוק ארבע אמות.

18
טיפה
לא כל החפץ ליטול את השם יכול לבוא וליטול
Traduction בוֹר סוּד שאינו מאבד טיפה en Français
אומרת המשנה ט : "חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלן הן: רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך
בור סוד (שאינו מאבד טיפה)
אבל כאשר הלב הוא "החרש היה לבם", כאשר הלב הפך להיות "חרש", שאינו 'שומע' את המוח, כאשר הוא הופך להיות עצמאי, בבחינת "לב רע", אזי זה מצב שנדרש בו "בעו רבנן רחמין עליה", חבריך צריכים לבקש עליך רחמים