מבני נתונים. לימודי הסמכה בטכניון

ניהול התנגשויות כאן מתעוררת בעייה נוספת: ומה אם שני נתונים שונים יקבלו מספר זהה? אלגוריתמים - דרך שיטתית ומוגדרת היטב לפתרון של בעייה מסויימת מימוש קבוצה בעזרת עץ דורש הגדרה של סדר כלשהו בין איברי הקבוצה, אך סדר זה מוגדר במטרה לשפר יעילות ולא משנה את הגדרת הטיפוס
Lower bound for sorting in the comparison model and the notion of a Decision Tree הבחינה החיצונית של משרד החינוך במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים משנת תשס"ד 2004

מבני נתונים

לדוגמה, לעיתים קרובות עולה התלבטות לגבי שמירה של סדרת נתונים ברשימה מקושרת או במערך דינמי.

2
מבני נתונים ואלגוריתמים
להכנה עד יום ב', 16
Syllabus
בשונה משאר מבני הנתונים הנלמדים כאן, לא נלמד את כל הפעולות על heap, מכיוון שבפעולות מסויימות, לדוגמא חיפוש, היעילות שלו גרועה O n , וזהה למעשה לחיפוש רגיל קח איבר, אם זה לא זה, קח אחר
תכנות מתקדם ב
בשיעור הגדרנו באופן פורמלי מהו חסם אסימפטוטי עליון O , תחתון Ω והדוק Ө , נזכרנו מהי פונקציית הלוגריתם ומהי תכונותיה, וראינו דוגמאות לחישוב סיבוכיות זמן הריצה של קטעי קוד שונים
Analysis of correctness and running time of algorithms בחירת מבנה נתונים נובעת, לכן, מהשכיחות היחסית המוערכת בין הפעולות השונות
אם האיבר שאנו מחפשים קטן ממנו - נפנה שמאלה, ובמקרה ההפוך - ימינה פונקציית הגיבוב פונקציית הגיבוב היא פונקציה שמטרתה להפיק מספר סידורי מנתון

מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים

כמו כן, מימושים רבים של קבוצה כעץ אינם מאפשרים שינוי של פריט בקבוצה על מנת לא לפגוע בסדר שהוגדר בעץ, וכדי לשנות פריט יש להוציא אותו מהקבוצה, לשנות אותו ואז להחזיר.

ñéìáåñ ä÷åøñ îáðé ðúåðéí åàìâåøúîéí
מימוש של קבוצה הוא למעשה ייצוג ממוחשב של
לימודי הסמכה בטכניון
סיבוכיות היא דרך לאמוד את יעילותו של אלגוריתם, בהתאם לגודל הקלט הניתן לו
‫20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים‬
ה- heap הוא מאוזן ככל האפשר: כל העלים בעץ יהיו בהפרש של רמה אחת לכל היותר - וזאת מכיוון שעלה יושם ברמה חדשה רק לאחר שכל הרמה הקודמת מלאה