לשכת הבריאות חדרה. מחלקת שירות הלקוחות

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology Abu-Saad K, Chetrit A, Eilat-Adar S, Alpert G, Atamna A, Gillon-Keren M,Rogowski O, Ziv A, Kalter-Leibovici O
2010; 45: 931-939 Murad H , Kalter-Leibovici O, Chetrit A, Freedman LS Kaplan G, Glasser S, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O

לשכת הבריאות המחוזית לצורך הוצאת רישיון קבורה

Kalter-Leibovici O, Chetrit A, Lubin F, Atamna A, Alpert G, Ziv A, Abu-Saad K, Murad H, Eilat-Adar S, Goldbourt U.

16
מחלקת שירות הלקוחות
המרכז הרפואי הלל יפה
Kalter-Leibovici O, Atamna A, Lubin F, Alpert G, Gillon Keren M, Murad H, Chetrit A, Goffer D, Eilat-Adar S, Goldbourt U
מחלקת שירות הלקוחות
Abu-Saad K, Murad H, Lubin F, Freedman LS, Ziv A, Alpert G, Atamna A, Kalter-Leibovici O

המרכז הרפואי הלל יפה

.

15
חיסוני קורונה בכללית: מידע מתעדכן
לשכת הבריאות חדרה
מחלקת שירות הלקוחות