חוק המזומן 2020. הגבלה על תשלום במזומן

א לא ייתן עוסק ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין תיקון מס' 1 מיום 13
בנק ישראל פרסם, כי בסוף 2018 מחזור המזומנים בישראל היה כ-86 מיליארד שקל, אבל עדיין לא ידוע איך הסתיימה שנת 2019

הפקחים כבר בדרך: האכיפה של חוק המזומן עולה מדרגה

לכל אפליקציה יש מגבלה של סכום שאפשר להעביר מדי יום - ב-Pay מותר לשלם עד 2,000 שקל ביום ועד 6,000 שקל בחודש, בביט אפשר להעביר עד 3,600 שקל ליום ועד 12 אלף שקל במצטבר בחודש ובפייבוקס מותר לשלם עד 1,500 שקל בתשלום בודד ועד 7,500 שקל בחודש.

17
מזומן וביטקוין? מטבעות קריפטוגרפים/ וירטואלים וחוק צמצום השימוש במזומן
לדברי עו"ד אורי גולדמן, נציג בוועדת השולחן העגול עם רשות המסים ומי שישב כנציג לשכת עורכי הדין בוועדות הכנסת בעת הליך חקיקת החוק, "בימים הקרובים אמורים רשות המסים, המפקח על הבנקים והמפקח על שוק ההון וגופים ממלכתיים נוספים, להראות לוועדת החוקה בכנסת, כי החוק באמת עובד וכי אכן צומצם השימוש במזומן בשוק בישראל
מזומן וביטקוין? מטבעות קריפטוגרפים/ וירטואלים וחוק צמצום השימוש במזומן
השימוש בצ'קים לתשלומים בסכומים גדולים בין עסקים ולתשלומים לממשלה
חוק לצמצום השימוש במזומן,
יחד עם זאת, יש הגבלה אחרת על הוצאת מזומן והיא חלה בעקבות חוק המכס של ישראל
ג לא ייתן אדם שאינו עוסק לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק, תשלום בשיק, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין אסיה היא היבשת המובילה בשוק התשלומים המקוונים
בלנגה: "כל הבדיקה והביקורת על חוק המזומן מבוצעת ע"י הרשות באמצעות ביקורות שוטפות של ניהול ספרים חובה לסמן את אחת האפשרויות הללו ואי אפשר להגיש ללא סימון אחד מאלה

חוק צמצום השימוש במזומן

אמנם בעתיד העניין צפוי להסתדר, אבל בינתיים השימוש בהן בעיקר מבחינת העסקים, בין אם קטנים או גדולים - מוגבל.

2
חוק לצמצום השימוש במזומן,
ניתן לעשות זאת רק באמצעות צירוף שם מלא של המסב והנסב ותעודת הזהות של המסב, כך שניתן יהיה לבצע מעקב על הנושא
חוק המזומן: כך ייראו הצ'קים החדשים
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 159א א לפקודת מס הכנסה, עד לתשלומו
הפקחים כבר בדרך: האכיפה של חוק המזומן עולה מדרגה
לא יפרע תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שיק שמתקיימות לגביו אחת או יותר מההגבלות המנויות בתוספת השנייה