ועדת חוקה. ועדת החוקה, חוק ומשפט

כאשר מפלגת השלטון מפא"י והמפלגות הדתיות התנגדו לחקיקת חוקה על ידי הכנסת הראשונה ומפלגות האופוזיציה בהובלת בראשות דרשו לחוקק חוקה לאלתר השופט שהיה בדעת מיעוט התנגד לתפיסה זו
בסופו של דבר החליטה הכנסת, ב- ברוב קולות שלא לכונן חוקה מיידית ההצעה זכתה להדים רבים, אך בסופו של דבר גם היא לא התקבלה

ועדת החוקה, חוק ומשפט

הפתיחות שלנו לבחון כל דבר צריכה להיות אמתית.

חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
חוקים אלו היו הראשונים שעיגנו את זכויות האדם בחקיקת יסוד בעלת אופי חוקתי, העומדת במובנים מסוימים מעל לחקיקה רגילה
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
קלינגהופר ציין במבוא להצעתו, כי הצעת החוק שלו מ-1964, שימשה את וועדת החוקה כאשר זו ניסתה לקדם "חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח", אך מכיוון שהוא חש שההצעה לא מטופלת כראוי, ובכלל חל שינוי לרעה בקידום נושא החוקה, הוא שיכתב את הצעתו לכדי סדרה חדשה של סעיפים, שתכליתם לקבוע זכויות יסוד של היחיד אשר יהיה בהם כדי להגן עליו מפני פגיעות וקיפוח במגעיו עם המינהל הציבורי
ועדת החוקה, חוק ומשפט
ברק קבע שחוקי היסוד הם בגדר חוקה למדינה, וזו הייתה הגישה המקובלת במשך כל כהונתו בתפקיד זה
שתי ההצעות מחזקות את הפן היהודי של המדינה
עקרונות היסוד עליהם מושתתת החוקה המוצעת הן: יסודות, ריבונות, מדינת ישראל, העם היהודי ומורשתו, מדינת ישראל ומורשת הארץ, קהילות מיעוט אתניות-לאומיות, שבות, אזרחות, דתות, שפות, פיתוח הארץ ורווחת כל תושביה, סמלי המדינה, הבירה, חגה הלאומי של מדינת ישראל ויום כינון החוקה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בחרה היום ראשון בח"כ יעקב אשר יהדות התורה לעמוד בראשה, בהתאם להסכמים הקואליציוניים ועל פי המלצת יו"ר הכנסת יריב לוין בירך את ח"כ אשר, "אני רואה חשיבות גדולה בבחירתך לתפקיד הזה

חוקה (ישראל)

תחת זאת הוחלט לחוקק שיצטרפו לכדי חוקה בבוא הזמן, כהצעתו של ח"כ : הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה, חוק ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה.

28
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
סיעת יהדות התורה ודגל התורה בפרט אינה מייצגת רק סקטור מסוים או עוסקת רק סקטוריאלית אלא במגוון הרחב של הנושאים בחברה הישראלית עם תרומה אדירה
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
רוב חברי הוועדה ראו בשני מסמכים אלה מסמכים המחייבים כינון חוקה באופן מיידי, גם מבחינה משפטית וגם מבחינה מוסרית
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
חוקים אלו היו אומנם חוקים בסיסיים, העוסקים בנושאים חוקתיים, כמעמדן של הרשויות והיחסים ביניהם, אך הם נמנעו מעיסוק בנושאים הרגישים שמנעו את חקיקת החוקה בכנסת הראשונה מלכתחילה
את המהלך הוביל , בהסכמת הנשיא הקודם הוועדה עוסקת ב, ב, בחוקים הרגילים הנוגעים לסדרי ה ולשאלות מתחומי המשפט, ובחוקים כגון: פיזור הכנסת, ועוד
זכויות האדם האמיתות הן של אלו הנמצאים במצב של נחיתות זה מקום שבו נוכל להשפיע ולהתנהל מול כל סיעות הבית ואשאף שלא יהיו קואליציה ואופוזיציה

חוקה (ישראל)

הצעתו כוללת: הגדרת חשיבות החוקה ועליונות החוקים של זכויות האדם על חוקים אחרים.

6
ועדת החוקה, חוק ומשפט
ח"כ גדעון סער הליכוד ציין, "יעקב מגיע לראשות הוועדה כפרלמנטר וכאיש ציבור מנוסה, אחד מראשי הערים הטובים בישראל שהניח יסודות כלכליים טובים לעיר בני ברק ולאחר מכן הגיע לרשות המחוקקת
חוקה (ישראל)
כן יש הסבורים כי חקיקתו של צריכה להיות מושלמת בחקיקת "חוק יסוד: זכויות האדם", אשר יסדיר את הנושא הרחב של זכויות האדם באופן חוקתי
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
בספרייתו היו מצויות חוקות רבות שסייעו לו בהכנת "הצעת החוקה לישראל" וכיהודי דתי, הוא השתמש גם במקורות מהמורשת היהודית