מדגנט דיווח שעות. דיווח נוכחות אינטרנטי

המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות שאינן מדווחות על ידי המפקחת , מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת במקרה בו לא קיבלת אישור על קבלת הטופס בתוך 4 שעות, או במקרה בו הדיווח אודות אירוע האבטחה לא נעשה באמצעות הטופס הייעודי אלא בכל אמצעי אחר — כגון משלוח קובץ וורד, או סריקה של הטופס הייעודי — יש לשלוח הדיווח בנוסף גם לתיבת פניות הציבור של הרשות בכתובת יודגש, כי דיווח על אירוע אבטחה חמור אינו גורע מחובותיך לנקוט בכל הצעדים הנדרשים לטיפול באירוע האבטחה החמור ולצמצום הנזקים בהתאם להוראות החוק והתקנות
מציע דיון ושאלות על הקישורים הפתרון עבור עובד עם טלפון כשר יהיה דיווח נוכחות טלפוני, דיווח טלפוני משמש כתחליף לדיווח האינטרנטי ומאפשר לעובדים עם טלפון כשר לדווח את שעות הנוכחות שלהם בקלות וביעילות

קישורן

כאשר הטופס יתקבל במערכות הרשות להגנת הפרטיות, תקבל אישור על קבלת הטופס שאיננו בהכרח אישור שהדיווח הוגש כראוי ונציגי הרשות יצרו עמך קשר לקבלת פרטים נוספים.

22
דיווח שעות
לחץ על לחצן איתור 4
דיווח שעות
דיווח נוכחות אינטרנטי הינו פתרון יעיל ופשוט מכיוון שכיום כל עובד מחזיק בטלפון נייד אישי, הדיווח באמצעות הטלפון הנייד קל מאוד לשימוש העובדים ואינו דורש מהם שום דבר מעבר לגישה לאינטרנט
קישורן
גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לגננת באמצעות מערכת מדגנט
ככלל, על הדיווח להיעשות תוך 24 שעות ממועד גילויו של אירוע האבטחה החמור, ובכל מקרה לא יאוחר מ - 72 שעות מאותו מועד אזור כיתת חינוך הוא אופציונלי ומופיע בהתאם למאפייני הפיצול שנבחר- להוספת כיתת חינוך: בחר כיתת חינוך, מלא מספר בשדה מקבילה
לנוחותכם, מצורפת רשימת דוגמאות לאירועי אבטחה חמורים וכן רשימת אירועים שאינם מוגדרים כאירועי אבטחה חמורים לפי פרשנותה של הרשות להגנת הפרטיות הצהרת בריאות מתוך המערכת בלחיצת כפתור אני רוצה שהעובד יוכל לדווח נוכחות רק כאשר הוא נוכח בעסק, האם זה אפשרי? ההנחיות למילוי הטופס מפורטות בגוף הטופס עצמו

דיווח שעות

החומרים אותרו וקוטלגו על ידי מידענים, והם מוצעים למשתמשים בממשק קל, ידידותי ונוח.

טופס דיווח על אירוע אבטחה חמור
המאגר נבדק בהתמדה, על מנת להסיר קישורים בלתי תקינים
דיווח נוכחות אינטרנטי
אם הפעולה נקלטה תתקבל הודעה: "פעולת העדכון עברה בהצלחה"
הוספת מערכת שעות שבועית
הדבר אפשרי, ניתן להגביל את העובד לדיווח נוכחות אינטרנטי רק כאשר הוא נמצא בבית העסק, וזאת בעזרת הגבלת העובד לדיווח לפי מיקום ניתן להגביל את העובד למספר מקומות בלתי מוגבל בהתאם לצרכי הארגון
בנוסף, המנב"סנט היא מערכת באמצעותה בתי הספר מדווחים למשרד החינוך יש לשלוח את טופס הדיווח לכתובת דוא"ל ייעודית של הרשות להגנת הפרטיות
לניקוי המסך לחץ על ניקוי לאחר מילוי הטופס לפי ההנחיות, עליך לשומרו ע"י לחיצה על כפתור 'שמירה סופית', הנמצא בתחתית הטופס

דיווח שעות

לחץ שמירה עבור שמירת הנתונים.

טופס דיווח על אירוע אבטחה חמור
יש לי עובד עם טלפון כשר, האם הוא יכול לבצע דיווח נוכחות במערכת? המאגר מכיל כ 80,000 קישורים מתוכם כ 40,000 שעורים ופעילויות מתוקשבות
טפסים נוכחות ושכר
תקנה 11 ד 1 לתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע , תשע"ז-2017 להלן: "התקנות" קובעת כי בעל מאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה בינונית או גבוהה כהגדרתן בתקנות מחויב להודיע לרשות להגנת הפרטיות באופן מיידי על אירוע אבטחה חמור כהגדרתו בתקנות , וכן ידווח לרשות על הצעדים שנקט בעקבות האירוע
קישורן
אם אינכם בטוחים באשר לחובת הדיווח על האירוע, מומלץ לעיין בשאלות ובתשובות בנושא באתר האינטרנט של הרשות להגנת הפרטיות