רות גביזון. רות גביזון

מתברר שבפרובינציה הקטנה המכונה "ארצות הברית של אמריקה", העיסוק ב"פובליציסטיקה עיתונאית" לא מונע קריירה שיפוטית מפוארת האמנה שמחזיקה 300 עמודים, נפתחת בהצהרת השניים כי האמנה נוצרה "במטרה לקדם את הסולידריות היהודית ואת תחושת האחדות ושותפות הגורל בין מרכיביו השונים של העם היהודי בכלל, ובמדינת ישראל בפרט, ואת הכבוד לכל אחד ממגזריו ומאמונה גמורה בשני העקרונות - שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, על המשתמע מכך, ושמדינת ישראל היא מדינה שהשוויון לכל אזרח והכבוד המלא לזכויותיו כאדם הם נשמת אפה"
אחת מן הדרכים שבהן מקובל לעשות זאת היא חקיקתה של מגילת זכויות נוקשה - המגבילה את כוחו של המחוקק לפגוע על ידי הצבעת הרוב בזכויות יסוד של המיעוט; אחד מן הוויכוחים הגדולים בתורת המדינה הוא - האם הגבלה כזאת מתיישבת עם הדמוקרטיה רות גביזון "על היחסים בין זכויות אזרחיות-פוליטיות ובין זכויות חברתיות-כלכליות" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 25 יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004 להלן: גביזון "על היחסים" ; רות גביזון "? זכויות אלה שימשו סיסמאות למאבקים אנושיים על הסדרים מדיניים

פרידה מהפובליציסטית פרופ' רות גביזון

לטענתה, על הוועדה היה לבחור בין הליכים ארוכים להצגת מסקנות כלליות ללא מסקנות אישיות, או לחלופין לבקש מ לשנות את.

פרידה מהפובליציסטית פרופ' רות גביזון
יכול להיות ויכוח על היקף הרכוש שצריך להיות לאנשים, או על מצבים שבהם מותר לפגוע בשלמות גופו של אחד כדי להציל חיים של אחרים, אולם אין ויכוח כי כל חברה חייבת לכלול הסדרים ולאו דווקא משפטיים בלבד שיבטיחו בצורה יעילה ערכים אלה
רות גביזון: על זכויות חברתיות כזכויות אדם
בראש שאלות אלה העיסוק ביחסים בין רשויות המדינה והפרדת רשויות, זכויות אדם אזרחיות ופוליטיות, יחסי דת ומדינה וזהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובכלל זה ההשלכות שיש לזהותה על יחסי הרוב היהודי והמיעוט הערבי
פרופ' גביזון מפתיעה: שנתניהו לא יזכה למשפט
יחד עם זאת הוא סבר, כי אין לאדם זכויות מחוץ למסגרת חברתית המעניקה אותן ומגינה עליהן
מרשל ביסס את הסמכות לפסול חוקים "על הבסיס של חוקה קשיחה קיימת כחוק עליון למדינה האמנה פורסמה במשותף על ידי קרן אביחי ו
מרכז מציל"ה הוא מרכז למחשבה , , ו, והוא פועל לקידום ה של כ יהודית המחויבת לערכים וליברליים ולשמירה על היא האמינה בתפיסת העומק שעומדת מאחורי העיתונות

הלכה לעולמה כלת פרס ישראל, פרופ' רות גביזון

גביזון לא הרבתה בכתיבה על הסוגיה, וללא ספק עיקר מרצה הרגשי והאינטלקטואלי הוקדש לשאלות משטריות, פוליטיות ומשפטיות אחרות.

23
הלכה לעולמה כלת פרס ישראל, פרופ' רות גביזון
אולם לגבי רוב הפגיעות בזכויות אדם אנו חייבים להעמיד זו מול זו את הפגיעה בזכות האחת ואת חומרתה - לעומת הפגיעה בזכות האחרת, או בערך האחר, ואת חומרתה
רות גביזון: על זכויות חברתיות כזכויות אדם
התהליך החברתי שעברה החברה האמריקאית כדי לקבל את החוקה, כמו תהליך השכנוע עצמו, שהובל על ידי הטורים העיתונאיים של המילטון, מדיסון וג'יי היה עניין כמעט קדוש מבחינתה של גביזון
זכויות אדם ודימוקרטיה
לדידה "ככל שניסוח הזכות עמום ומופשט יותר, כל ניסיון לגזור או לפסול הסדרים ספציפיים בהסתמך על הזכות נעשה חשוף יותר", וכן "יש להיזהר כאשר עוברים לעסוק בהסדרים שניתן להציגם כהפרות בלתי-מוצדקות של זכויות רק לפי קריאה רחבה יותר של זכויות אלה